UTANGAÇLIĞIN TIBBİLEŞTİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2021-79
Number of pages: 934-940
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tıbbileştirme, bir sorun ya da durumun tıbbi terimler içerisinde ifade edilip tedavi edilecek bir durum olarak gösterilmesidir. Tıbbileştirme, 1960’ların sonu, 1970’lerin başı ile görünür hale gelmeye başlamıştır. Tıbbileştirme ile öncesinde rahatsızlık ya da hastalık açısından tıbbi kategoriye dahil edilmeyen sorunlar tıbbi problemler olarak tanımlanmaya başlamıştır. Bu süreç ile daha öncesinde günah, ahlak dışı ya da suç olarak görülen durumların yanı sıra günlük hayattaki birçok durum da tıbbi olarak tanımlanmıştır. Bu anlamda, bu çalışmanın amacı, utangaçlığın tıbbileştirilmesinin altında yatan en önemli sebepleri ortaya çıkarıp utangaçlığın tıbbileştirilmesinin farklı boyutlarını tartışmaktır. Bu çerçevede, tıbbileştirmenin tanımı yapıldıktan sonra utangaçlığın geçirmiş olduğu dönüşüm ortaya konulacaktır. Bu noktada, utangaçlığın tıbbileştirilmesinin temelinde olan neoliberalizm ve Amerikan değer sistemlerinden hareketle tartışmalar yürütülecektir. Bunun ardından utangaçlığın tıbbileştirilmesinde ilaç endüstrisi, terapiler, medya ve kişisel gelişim kitapları ile web sitelerinin yeri tartışılacaktır. Utangaçlığın giderek artan bir şekilde tedavi edilmesi, iyileştirilmesi gereken bir sorun haline gelmesi utangaçlığın tıbbileştirilmesini beraberinde getirmiştir. Sosyal Kaygı Bozukluğu, Genelleştirilmiş Kaygı Bozukluğu ve Sosyal Fobide artan oranlar utangaçlık sorununun ciddiye alınması gerektiğini gözler önüne sermektedir.

Keywords

Abstract

Medicalization is a demonstration of a problem or a condition to be expressed and treated in medical terms. Medicalization began to become visible in the late 1960s and early 1970s. With medicalization, undefined illness or problems whose cause of illness are not included in the medical category has began to be considered as medical problems. With this process, many situations in daily life, as well as situations that were previously regarded as sin, immoral or criminal, were medically defined. In this sense, the aim of this study is to reveal the most important reasons underlying the medicalization of shyness and to discuss the different dimensions of the medicalization of shyness. In this framework, after the definition of medicalization is made, the transformation of shyness will be revealed. At this point, discussions will be held on the medicalization of shyness based on neoliberalism and American value systems. Then, the place of the pharmaceutical industry, therapies, media and personal development programs and websites in the medicalization of shyness will be discussed. Increasingly, treatment of shyness has become a problem that needs to be cured, and has brought the medicalization of shyness. Increasing rates of Social Anxiety Disorder, Generalized Anxiety Disorder and Social Phobia reveal that shyness is putting the problem seriously.

Keywords