DUYGULAM BAĞLAMINDA BİLL VİOLA’NIN İŞLERİNE BİR BAKIŞ

Author:

Year-Number: 2021-79
Number of pages: 1068-1080
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Deleuzyen bakış açısına göre duygulam kavramı, sanatsal üretimleri ortaya çıkaran temel unsur olarak görülür. Yaşamın akışı içinde sayısız kuvvetle karşılaşma yaşarız ve yaşadığımız bu karşılaşmalar sonucunda beden üzerinde etkide bulunan kuvvetler, henüz bilinçli özne devreye girmeden önce beden tarafından karşılanır ve onlara uygun birer tepki üretilir. Bedeni kuşatan yeğinlik durumlarına karşılık gelen bu durumları algılanamaz-oluş olarak nitelemek mümkündür. Hissedilmesi güç bu oluş süreci içinde ortaya çıkan duygulamları görünür kılmak, ancak sanatın üstesinden gelebileceği bir iştir. Sanatçıların üstlendikleri görünür kılma görevini yerine getirmek için kullandıkları farklı anlatım araçları vardır. Bu bağlamda çalışma, video sanatçısı Bill Viola’nın işlerinin görünürlüğünün, Deleuze’ün sinemaya dair hareket-imge ve zaman-imge görüşlerinin de ışığında, duygulam kavramı üzerinden bir değerlendirmesini sunmaktadır.

Keywords

Abstract

According to Deleuzian perspective, the concept of affect is seen as the main element that reveals artistic productions. In the course of life, we encounter countless forces, and as a result of these encounters, the forces acting on the body are met by the body before the conscious subject enters into action and a suitable response is produced for them. It is possible to characterize these states, which correspond to the intensity states surrounding the body, as becoming-imperceptible. Making the affects that arise during this unperceptible process is a task that only art can overcome, visible. There are different means of expression that artists use to fulfill their task of making visible. In this context, the study presents an evaluation of the visibility of the video artist Bill Viola's works, in the light of Deleuze's movement-image and time-image views on cinema, through the concept of affect.

Keywords