TÜRKİYE EKONOMİSİNİN AR-GE GÖSTERGELERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2021-78
Number of pages: 564-576
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşmeye bağlı biçimde oluşan yeni ekonomik düzen çerçevesinde bir ülke ekonomisinde gerçekleştirilen AR-GE faaliyetlerinin artmasına bağlı olarak katma değeri yüksek olan ürünlerin üretimi de artış göstermektedir. Dolayısıyla, AR-GE’ye yönelik harcamalar milli gelirin de hızla yükselmesine yol açmaktadır. Günümüzde teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ülkelerin en yüksek büyüme hızını yakaladığı görülmektedir. Yeniliğin temelini AR-GE faaliyetleri oluşturmakta, teknolojik becerileri geliştirmekte ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişine sebep olmaktadır. Teknolojik yenilikler aynı zamanda kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. Teknolojinin ilerlemesine bağlı olarak ülke ekonomisi de büyümekte, yaşam kalitesi hızla yükselmektedir. Uluslararası rekabet ve sürdürülebilir karlılık AR-GE harcamalarının önemini her geçen gün daha da fazla artırmaktadır. Çalışmanın amacını Türkiye ekonomisinin AR-GE göstergeleri bakımından değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Bu amaçla öncelikli olarak TÜİK’in resmi internet sitesinde bulunan AR-GE faaliyetleri araştırmasına ait verilerden yararlanılmış daha sonra bu verilerden yola çıkarak Türkiye ekonomisinde AR-GE harcamalarının yeterli olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda Türkiye ekonomisinde AR-GE için ayrılan bütçe payının düşük ve AR-GE göstergelerinin yetersiz olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Within the framework of the new economic order that has emerged due to globalization, the production of products with high added value is increasing due to the increase in R&D activities carried out in a country's economy. Therefore, spending on R&D causes a rapid increase in national income. Today, countries that use technology in the best way are seen to have the highest growth rate. R&D activities form the basis of innovation, develop technological skills, and cause foreign direct investments to enter the country. Technological innovations also ensure that resources are used effectively and efficiently. Depending on the advancement of technology, the country's economy is also growing and the quality of life is increasing rapidly. International competition and sustainable profitability are increasing the importance of R&D expenditures every day. The aim of this study consists of assessing Turkey's economy in terms of R & D indicators. For this purpose, data belonging to the research and development activities on the official website of TUIK was used primarily. then the R & D expenditures in Turkey's economy has been studied to determine whether it is adequate. In the results of working the budget allocated share of R & D in Turkey's economy has been determined to be low and R&D indicators were found to be insufficient.

Keywords