SOSYAL KAMPANYA BAĞLAMINDA KIZILAY KURUMU AFİŞLERİNİN GÖRSEL ÇÖZÜMLENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-79
Number of pages: 1081-1091
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşen dünya “değerler” çerçevesinde irdelendiğinde; sağlık, çevre, eğitim, ekonomi vb. konular ön plana çıkmakta, bu konularla ilgili sosyal farkındalık günden güne önem kazanmaktadır. Sosyal kampanyalar; toplumu bilinçlendirmek ve ihtiyaç duyulan alanlarda farkındalık yaratarak, kitlesel bir etki oluşturmak için kullanılan iletişim araçları içerisinde en önemli yaklaşım biçimleri arasındadır. Bu iletişim içerisinde yer alan, başta devlet kurumları olmak üzere birçok kuruluş sosyal sorumluluk anlamında projeler üretmektedir. Kızılay, bu kurumların başında gelmektedir. Sosyal kampanya ve sorumluluk kapsamında önemli bir konuma sahip olan Kızılay, 1868 yılında kurulmuş ve sosyal sorumluluk alanında dünyada faaliyet gösteren köklü yardımlaşma kurumlarından birisi olmuştur. Kızılay, toplumdaki rolü ve sosyal sorumluluk projeleri dolayısıyla 1gerek Türk toplumlarında gerekse dünya genelinde önemli faaliyetlerde bulunmuş olup bu kapsamda çalışmada ele alınan kurum olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada, Kızılay Kurumu’nun sosyal kampanya bağlamında geçmişten günümüze afiş tasarım örneklerinden altı tanesi incelenmiştir. Araştırma sonucunda, Kızılay Kurumu’nun afişlerindeki dilsel iletilerde sözel hiyerarşiye dikkat edilerek anlatım birliğinin sağlandığı ve mesajların hedef kitleye etkin bir şekilde ulaştırılmaya çalışıldığı görülmüştür. Ayrıca afişlerde mesaj-imge bütünlüğünün sağlanarak tasarımda kullanılan ögelerin bir bütünlük oluşturduğu görülmektedir.

Keywords

Abstract

When the globalized world is examined within the framework of “values"; health, environment, education, economy, etc. Issues come to the fore, and social awareness about these issues becomes important day by day. Social campaigns are among the most important forms of approach in the communication tools used to raise public awareness and create a mass impact by raising awareness in the areas where it is needed. In this communication, many organizations, especially state institutions, produce projects in the sense of social responsibility. Turkish The Red Crescent is one of these institutions. Turkish Red Crescent, which has an important position in the scope of social campaign and responsibility, was established in 1868 and has been one of the long-established social assistance organizations in the world. Turkish Red Crescent Kızılay, acted both in Turkish society and world societies dua to its role in society and its social responsibility projects, has been chosen as the institution to be scrutinised. In this study, six of the poster design examples of the Turkish Red Crescent from the past to the present have been examined for the social campaign of the Turkish Red Crescent. As a result of this study, it has been observed that the expression unity is achieved by paying attention to the verbal hierarchy in the linguistic messages in the posters of the Turkish Red Crescent and the messages are tried to be transmitted to the target audience effectively. In addition, it is seen that the elements used in the design create an integrity by providing message-image integrity in posters.

Keywords