TÜRKİYE VE DÜNYADA ÖNE ÇIKAN HAVA YOLU ŞİRKETLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK KARLILIK ANALİZİ

Author:

Number of pages: 661-669
Year-Number: 2021-78

Abstract

ÖZ Bu çalışmada Türkiye’deki havayolu taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren Türk Hava Yolları şirketi ile Amerika, Almanya, Kanada, Tayvan, Çin ve İngiltere’nin öne çıkan hava yolu şirketlerinin karlılık analizi ve kaldıraç oranları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’de ve Dünya’da öne çıkan bu havayolu şirketlerinin 2015-2019 yılları arasındaki varlıkların karlılığı, satışların karlılığı, öz kaynak karlılığı, faaliyet karlılığı ve kaldıraç oranları incelenmiştir. Türkiye havayolu taşımacılığında 2016 yılında darbe teşebbüsü dolayısıyla iptal edilen rezervasyonlar, uçuş iptalleri ve yaşanan istikrarsızlık nedeniyle ciddi bir olumsuzluk yaşamış ancak sonraki yıllarda kendini toparlayarak iyi bir ilerleme göstermiş ve küresel pazarda iyi bir konuma sahip olmuştur. Türkiye’deki havayolu taşımacılık şirketleri küresel piyasada iyi rekabet edebilecek düzeye gelmiş ve istikrarlı bir ilerleme sağlamıştır.

Keywords

Abstract

ABSTRACT In this study, Turkish Airlines Company that is in business in the airline transport sector and profitability analysis of pramminent companies in Amerca, Germany, Canada, Thailand, China and England’s leverage ratio are examined comparativety. Accordance with this purpose, assef protability assef of retails,, return on equity operating profitability and leverage ratios of Turkish airlines companies that are in business in Turksh and the World between 2015-2019 are examined. İn Turkish airlines transport, because of conceled rever ations with the casp at tempt in 2016, flight concellations and instability have had a trouble seriously but in the next years it has showed a good progress by coming trough and has a good place in global market. Turkish airlines companies in Turkish reach to a conditon of competing in the global market and has showed a progress stably.

Keywords