KORONAVİRÜS (COVID-19) PANDEMİSİNDE EVDEN ÇALIŞMA VE İŞ HAYATINDA DİJİTAL İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI

Author:

Year-Number: 2021-79
Number of pages: 924-933
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyolojik bir varlık olan insan kültürel, iktisadi, biyolojik ve tıbbi durumlardan da etkilenebilmektedir. 2019 yılında başlayan ve 2020 yılında tüm dünyayı adeta etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi, insanoğlunu küresel anlamda etkileyen uluslararası bir sorun olarak karşımıza çıkmıştır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bir takım mücadele önerileri sunsa da ülkeler koronavirüsle mücadelede daha çok ulusal çözüm yolları geliştirmişlerdir. Özellikle bu süreçte ekonomi ve iş dünyasında ulusal tedbir ve politikalar izlenmiştir. İş dünyası; hem özel sektörde hem de kamuda dijital iletişim teknolojilerini kullanarak bu sorunun etkilerini en aza indirgemeye çalışmış, evden çalışma sistemi giderek yaygınlaşmaya başlamıştır. Bazı iş kollarında evden çalışma bir çözüm yolu olurken, bazılarında ise istenen verim elde edilememiştir. Ancak motivasyonun artışı ve çalışanların birbirleriyle iletişimi noktasına telekonferans uygulamaları hızlı bir ivme kazanmış, internet aracılığıyla fiziki sınırlar adeta ortadan kalkmıştır. Evden uzaktan çalışmayı benimsemek işletmeler için yeni bir normdur. Koronavirüs pandemisi, ekiplerin ve çalışanların iletişim kurduğu yeri tamamen yeniden tanımlamıştır. Evden çalışma artık bir seçenek değil, birçok işletme için hayatta kalma yolu halini almıştır. Yeni çalışma planlarının anında benimsenmesi, birçok şirketi iş güçlerini geleneksel ofislerin dışında nasıl yöneteceklerini, iletişim kuracaklarını ve onlarla nasıl bağlantı kuracaklarını anlamaya zorlamıştır. Skype, Facetime, Zoom, Google Hangouts gibi sürekli gelişen teknolojiler, kimlik doğrulama uygulamaları ve bulut bilişim sistemleri sayesinde çalışanlar arasında dijital ortamda iletişim sağlanabilmiştir. Bu çalışmada, insanın kendine özgü davranış ve tutumları göz önünde bulundurularak Koronavirüs pandemisiyle birlikte iş dünyasında meydana gelen evden çalışma ve dijital teknolojilerin kullanımını detaylandırılmaya çalışılmış ve durum saptaması gerçekleştirilmiştir.

Keywords

Abstract

As being a sociological entity, human can also be affected by cultural, economic, biological and medical conditions. The new type of coronavirus (Covid-19) pandemic, which started in 2019 and affected the whole world in 2020, has emerged as an international problem that affects human beings globally. Although the World Health Organization (WHO) has offered some combat recommendations, countries have developed more national solutions to combat coronavirus. Especially in this process, national measures and policies were followed in the economy and business world. Business world; tried to minimize the effects of this problem by using digital communication technologies both in the private sector and in the public sector, and the home-working system has become increasingly common. While working from home is a solution in some business lines, the desired efficiency has not been achieved in some of them. However, teleconferencing applications have gained rapid momentum to the point of increasing motivation and communication between employees, and physical boundaries have almost disappeared through the internet. Adopting remote work from home is a new norm for businesses. The coronavirus pandemic has completely redefined where teams and employees communicate. Working from home is no longer an option, but a means of survival for many businesses. The immediate adoption of new work plans has forced many companies to understand how to manage, communicate and engage with their workforce outside of traditional offices. Thanks to constantly evolving technologies such as Skype, Facetime, Zoom, Google Hangouts, identity verification applications and cloud computing systems, digital communication between employees was achieved. In this study, taking into account the distinctive behaviors and attitudes of the human being, the use of home work and digital technologies that occurred in the business world with the coronavirus pandemic is tried to be detailed and the situation is determined.

Keywords