AKARSU KANO SLALOM SPORCULARININ MÜSABAKA ÖNCESİ VE SONRASI DURUMLUK VE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Year-Number: 2021-76
Number of pages: 98-106
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada akarsu kano slalom sporcuların müsabaka öncesi ve sonrandaki durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Araştırmamızın örneklem grubu, 2019 yılı Artvin ili Yusufeli ilçesinde bulunan yapay akarsu kano slalom parkurunda yapılan Akarsu Kano Türkiye Şampiyonasına katılan 11 kadın, 29 erkek olmak üzere toplam 40 sporcuya uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Spielberger’in Durumluk Kaygı ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; müsabaka öncesinde ve müsabaka sonrasındaki durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri bakımından Akarsu Kano Slalom Türkiye Şampiyonasına katılan sporcuların yaş ve klasman değişkenleri bakımından anlamlı düzeyde farklılık bulunmazken müsabaka öncesi cinsiyetlerine göre durumluk kaygı düzeyi ölçümünde anlamlı bir farklılık görülmüştür.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to determine the state and trait anxiety levels of the athletes before the competition. Examples of our research group consists of 11 women, 29 men a total of 40 athletes, and who participated in the Turkey River Canoe Championships in Yusufeli town of Artvin in 2019. Spielberger's State Anxiety Scale was used as data collection tool. Reliability and validity studies were made and translated into Turkish by Öner and Le Compte (1983). The collected data were analyzed in SPSS program and evaluated at p<0.05 significance level. As a result of the research; in terms of state and trait anxiety levels before and after the competition, no significant difference was found in terms of variables such as age, gender and classification of the athletes engaged in river canoeing.

Keywords