18.YÜZYIL OSMANLI DONANMASINDA SEREN VE SÜTUN TEMİNİ

Author :  

Year-Number: 2020-74
Language : null
Konu :
Number of pages: 5472-5488
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Osmanlı donanması Osmanlı devletinin gelişip büyümesinde rol oynayan önemli unsurlardan bir tanesidir. Düşman donanmalarına karşı vermiş olduğu mücadele bir tarafa hem batı hem de doğu yönünde yapılan birçok sefere deniz ve nehir yönlerinden destek vererek birçok şehir ve kalenin fethinde rol oynamıştır. Onun bu görevini ifa edebilmesi iyi inşa edilip iyi donatılması ile mümkün olmuştur. Bu konuda kurulan çok sayıda tersane, bu iş için görevlendirilen memur, usta ve işçilerin varlığı yanında gemilerde kullanılan hammadde ve işgücüne yapılan masraf bunu kanıtlamaktadır. 18.yüzyıl kereste dâhil olmak üzere çok sayıda hammaddeye ihtiyacın büyük oranlarda arttığı yüzyıldır. Bu ihtiyacın arka planında ise kadırgalardan kalyona geçiş süreci yatmaktaydı. Yeni dönem hammadde ve nitelikli işgücüne duyulan ihtiyacı artırmıştı. Varlığına ihtiyaç duyulan hammaddelerden bir tanesi de seren ve sütunlardı. Osmanlı gemilerinin kullanmış olduğu bu malzemenin önemini, niteliğini, türlerini ve temin biçimini anlamak Osmanlı donanmasının daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Anahtar Kelimeler: Gemi direkleri,seren Osmanlı donanması, kalyon,18.yüzyıl.

Keywords

Abstract

The Ottoman navy is one of the important elements that played a role in the development and growth of the Ottoman state. Aside from his struggle against the enemy navies, he played a role in the conquest of many cities and castles by supporting many expeditions in both west and east directions from the sea and river directions. It was possible for him to fulfill this task by being well built and equipped. The presence of many shipyards, officers, masters and workers assigned for this work, as well as the raw materials and labor costs used in ships prove this. The 18th century is the century when the need for a large number of raw materials, including timber, increased significantly. In the background of this need was the transition from galleys to galleons. The new period increased the need for raw materials and qualified workforce. One of the raw materials needed for its existence was the boom and columns. Understanding the importance, quality, types and supply of this material used by Ottoman ships will provide a better understanding of the Ottoman navy. Key Words: Masts, square yard, Ottoman navy, galleon, 18th century.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics