BAKIM PERSONELLERİNİN YAŞADIĞI SORUNLAR VE BU SORUNLARIN PSİKOSOSYAL ETKİLERİ

Author:

Year-Number: 2020-71
Number of pages: 4319-4327
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma kapsamında 2020 Nisan-Mayıs döneminde, Gaziantep Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren bir özel engelli bakım merkezinde çalışan 12 bakım personeliyle yarı yapılandırılmış görüşme yapılarak yaşadıkları sorunlar ve bu sorunların psikososyal etkilerinin neler olduğunu ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bakım personellerinin sosyo demografik durumları incelenmiştir. Çalıştıkları ortamda yaşadıkları sorunlar (stres, anksiyete, moral bozukluğu, yorgunluk, bezginlik, tükenmişlik gibi) ele alınmıştır. 4 yılı aşkın süredir çalışan bakım personelleri, yaşadıkları sorunların psikososyal etkilerinin az olduğunu belirtmişlerdir. İşe yeni başlayan personellerin ise yaşadıkları sorunların psikososyal hayatlarına olumsuz etkileri olduğunu ifade etmişlerdir. İşe yeni başlayan kişilerde engellilere karşı acıma ve üzülme davranışlarının yoğun görüldüğü ve zaman içerisinde bu duyguların yerini profesyonel bakış açısı aldığı görülmüştür. Bakım Personelleri bakım merkezinde çalışmaya başladıktan sonra ekonomik özgürlük kazandıkları, özgüven elde ettiklerini ve işe yaradıkları hissi elde ettiklerini belirtmişlerdir.

Keywords

Abstract

.

Keywords