TÜRKİYE AZERBAYCAN İLİŞKİLERİNİN “BİR MİLLET İKİ DEVLET” SÖYLEMİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2020-71
Number of pages: 4310-4318
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’nin Azerbaycan ile ilişkileri ortak kültür, dil, din ve etnik bağlar gibi nedenlerle geçmişten günümüze kadar güçlü bir şekilde devam etmiştir. Bu süre zarfında Türkiye Azerbaycan arasındaki ilişkilerde bazı zamanlar sorunlar yaşanmasına rağmen “Bir Miller İki Devlet” söylemi iki devlet arasındaki ilişkiler için kullanılagelmiştir. İki devlet arasındaki ilişkiler, söylemin altında yatan nedenleri açığa çıkarmak amacıyla incelenmiştir. Sonuç olarak, “Bir Miller İki Devlet” söyleminin kaynakları şu şekilde belirtilebilir: Azerbaycan’ın bağımsızlık dönemlerinde Türkiye’nin verdiği destek, Karabağ sorunu konusunda Türkiye’nin Azerbaycan’ı destekleyen tavrı, Azerbaycan’ın bağımsızlıklarını ilk tanıyan devletin Osmanlı ve Türkiye olması ve Türkiye’nin Ermenistan’a karşı birçok kez Azerbaycan’ın yanında yer alması’dır.

Keywords

Abstract

Turkey’s relations with Azerbaijan has continued strongly from past to present for reasons such as common culture, language, religion and ethnic ties. During this period in relations between Turkey and Azerbaijan, although there are sometimes problems, “One Nation Two State” discourse has been used for relations between the two states. Relations between the two states have been explored to reveal the underlying causes of the “One Nation Two States” discourse. Consequently, the sources of the discourse "One Nation Two States" can be stated as follows: Turkey’s support of Azerbaijan's independence period, Turkey's attitude supporting Azerbaijan in the Karabakh issue, the first to recognize the state of Azerbaijan's independence the Ottoman and Turkey and take place in Turkey in addition to many times Azerbaijan against Armenia.

Keywords