KONTEYNER TERMİNALLERİNE İLİŞKİN BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2020-70
Number of pages: 4134-4145
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, konteyner terminalleri ilgili gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar çeşitli özellikleri bakımından incelenmiştir. Çalışmanın amacı, konu ile ilgili literatürün genel profilini ortaya koymaktır. Bu amaçla, pareto grafikleri ve VOS haritalama tekniği kullanılarak bibliyometrik analizler gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın verileri, web of science veri tabanından elde edilmiş, başlıkta, özette veya anahtar kelimelerde “container terminal” ifadesi geçen, 1975 ile 01.05.2020 tarihleri arasında yayınlanan 1638 adet bilimsel eser incelenmiştir. Bulgular, konu ile ilgili çalışmaların zaman içerisinde arttığını, söz konusu çalışmaların daha çok yöneylem araştırması, taşımacılık, mühendislik ve bilgisayar bilimleri dergilerinde yoğunlaştığını göstermektedir. Ayrıca, büyük konteyner limanlarının olduğu şehirlerde yer alan üniversitelerin konu ile ilgili çalışmaların büyük birçoğunu gerçekleştirdiği görülmektedir. Bu üniversiteler Asya ve özellikle Çin merkezlidir. Çin ve ABD, konteyner terminalleri ile ilgili çalışmalarda lider konumdadır. Konu ile ilişkili anahtar kelimeler sektördeki problemlere işaret etmektedir. Buna göre sektörün konteyner terminallerinde süreç optimizasyonu konusuna yoğunlaştığı görülmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, the scientific studies related to container terminals are examined in terms of various features. The aim of the study is to reveal the general profile of the literature on the subject For this purpose, bibliometric analyzes were carried out using pareto graphics and VOS mapping technique. The data of the study were obtained from the web of science database. 1638 scientific studies published between 1975 and 01.05.2020, with the term “container terminal” in the title, summary or keywords, were examined. Findings show that studies on the subject have increased over time, and that these studies have been concentrated more in operations research, transportation, engineering and computer science journals. In addition, it is seen that universities in cities with large container ports carry out most of the studies on the subject. These universities are based in Asia and especially China. China and the USA are leaders in the work on container terminals. Related keywords point to problems in the sector. Accordingly, it can be said that the sector focuses on process optimization at container terminals.

Keywords