TÜRKİYE’ DE “BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİ” ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜTÜ TEZLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2020-70
Number of pages: 4231-4239
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma YÖK Ulusal Tez Merkezine kayıtlı ‘Bireysel Ses Eğitimi Dersi’ anahtar kelimesi ile yapılan arama sonucunda elde edilen lisansüstü tez çalışmalarının incelenmesidir. Bu çalışma ‘Bireysel Ses Eğitimi Dersi’ alanında çalışma yürütecek araştırmacılara yol göstermesi bakımından önem taşımaktadır. Bireysel Ses Eğitimi alanında YÖK Ulusal Tez merkezi veri tabanına kayıtlı 2004-2019 yılları arasında yazılmış 31 lisansüstü tez tespit edilmiş olup 1 tez çalışmasına erişim engeli olduğundan çalışmada incelenen tez sayısı 30 olarak belirlenmiştir. Elde edilen veriler doküman incelemesi yöntemiyle çeşitli değişkenler açısından incelenmiş ve yorumlanmıştır. Yapılan analiz sonucunda Bireysel Ses Eğitimi Dersi alanında 25 yüksek lisans, 5 doktora tezinin yapıldığı, 14 farklı üniversitede 3 farklı enstitü bünyesinde tezlerin tamamlandığı tespit edilmiş olup 2004 yılından günümüze yapılan tez çalışmalarına bakıldığında 2019 yılında bu alanda daha çok çalışmanın yapıldığı görülmüştür. Tezler, tür, araştırmacının cinsiyeti, üniversite-enstitü dağılımı, yıl, konu, problem cümlesi, anahtar kelimeleri ve danışmanların unvanlarına göre başlıklar altında incelenmiş, elde edilen bulgular frekans ve yüzde tabloları halinde oluşturulup yorumlanmıştır. Çalışmanın, ses eğitimi dersi alanında yapılacak araştırmalara kaynak olacağı; alanda yapılacak bilimsel çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir

Keywords

Abstract

This research is the examination of graduate theses obtained from the search with the keyword ‘Individual Voice Training course’ registered to the National Thesis Center of Higher Education Institution. This study is important for guiding the researchers who will be studying in the field of “individualized voice training course”. In the field of Individual Voice Education, 31 postgraduate theses written between 2004 and 2019 in the database of Higher Education Institution National Thesis Center have been identified. Since there is a barrier to access to a thesis study, the number of theses examined in the study was determined as 30. The data obtained were examined and interpreted in terms of various variables with the document review method. As a result of the analysis, it was determined that 25 master's and 5 doctoral theses were prepared in the field of Individual Voice Education Course. It has been determined that theses have been completed in 3 different institutes in 14 different universities, and more studies have been conducted in this field in 2019 when we look at the thesis studies from 2004 to the present. Theses were examined under headings such as type, gender of the researcher, University-Institute Distribution, year, subject, problem statement, keyword and distribution according to the titles of the advisors, and the findings were formed and interpreted as frequency and percentage tables. It is thought that the study will be a source for researches in the field of Voice Training Course and will contribute to scientific studies in the field.

Keywords