Markaların Görsel İletişim Tasarımlarında Subliminal Mesajlar

Author:

Year-Number: 2020-67
Number of pages: 3469-3474
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Markalar ürünlerini tüketiciyle buluşturmak için görsel iletişim unsuru reklam filmlerinin yanı sıra afiş, logo-amblem, broşür, ambalaj vb. gibi çeşitli grafik tasarım ürünü tanıtımlara da başvurmaktadır. Görsel ya da işitsel olabilen bu tanıtımlarda, tüketicinin ilk bakışta fark edemediği gizli mesajlardan da yararlanılmaktadır. Subliminal mesaj ya da bilinçaltı mesajları olarak bilinen bu mesajlar genellikle ilk bakışta duyularla algılanamayacak yazı veya şekillerden oluşmaktadır. Bu gizli mesajların yer aldığı reklam çalışmalarına sürekli maruz kalan tüketici farkına varmadan reklamı yapılan markayla duygusal bir bağ kurabilmektedir. Böylece markalar tüketiciler farkına varmadan ürün tercihlerimize müdahale etmektedirler. Ürün tercihlerimizin yanı sıra kültürel varlığımız da subliminal mesaj uygulamalarından dolaylı ya da dolaysız etkilenmektedir. Bu bağlamda bu çalışma ile bilinçaltı mesajlar hakkında tüketiciyi bilinçlendirmek amaçlanmaktadır. Bu amaçla çalışmanın kavramları literatür taraması dahilinde araştırılarak raporlaştırılmıştır.

Keywords

Abstract

In order to bring brands together with their consumers, visual communication is used in addition to advertisement films, as well as posters, logo-emblems, brochures, packaging, etc. It also refers to various graphic design product promotions.. In these presentations, which can be audio or visual, it is benefited from the secret messages that cannot be realised at first glance. These messages which are called as subliminal or subconscious messages consist of the writings and figures that cannot be recognised at first sight. Customers who are exposed to these advertisements including the secret messages can establish an emotional bond with the brand advertised without realising. Thus, brands interfere in our product preferences without our consent. Our cultural assets along with our product preferences are affected from the subliminal messages directly or indirectly. The main purpose of this study is to raise awareness of the consumers about subliminal messages. With this purpose, the terms of the study are researched and reported within the scope of the literature review.

Keywords