Arap Çocuk Edebiyatının Çocuk Üzerindeki Etkisi

Author :  

Year-Number: 2020-67
Language : null
Konu :
Number of pages: 3422-3428
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çocuk edebiyatına bakıldığında yetişkinlerin meydana getirdikleri edebiyattan daha önemli olduğu ortadadır. Nitekim çocuk edebiyatı diğer türleri de içeren bir türdür. Bu edebiyatın en önemli unsuru olan çocuğun çevresindeki anne, baba, kardeş ve diğerleri gibi, kendi yakınlarından yardım alması bir gerekliliktir. Bu bağlamda sadece eğitim-öğretim faaliyetleri ile değil aynı zamanda içinde yaşadığımız toplumun kültürel dokusunun çocuğa verilmesi için çocuğun tiyatro, sinema ve benzeri sanatsal çalışmalarla buluşturulması gerekir. Bu yüzden düşünen ve ufku geniş çocukları yetiştirebilmek için çocuk edebiyatına büyük bir görev düşer. Bu görevi de etkin bir şekilde yerine getirebilmek için edebiyatı çocuklara sevdirmekle yükümlü, yetkin yetişkinlere düşer. Bu durum çocuk edebiyatının olması gereken temel unsurlarından biridir. Aynı zamanda da yaratılışla birlikte yürüyen bir olgudur. Bunun en belirgin yönü annelerin bebeklerine söyledikleri ninnilerde ortaya çıkar.

Keywords

Abstract

When looking at children's literature, it is obvious that adults are more important than the literature they create. Indeed, children's literature is a genre that includes other genres. It is a necessity for the child, who is the most important element of this literature, to receive help from his relatives, such as the mother, father, sibling and others around him. In this context, the child should be brought together with theater, cinema and similar artistic works not only with educational activities, but also to give the cultural texture of the society we live in to the child. Therefore, children's literature has a big duty to raise the children who are thinking and opening mind. In order to fulfill this task effectively, it is the duty of competent adults who are obliged to make children love literature.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics