Gastronomi Turizminde Otantik Mekânlar

Author :  

Year-Number: 2020-67
Language : null
Konu :
Number of pages: 3366-3371
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Turistler otantik mekanlardan etkilenmekte, destinasyon bölgesinde yaşayan yerel halkın kültürünü öğrenmek ve bu otantik mekanlarda yerel yemekleri yemek istemektedir. Ayrıca sıradanlıktan bunalan turistler, bu durumdan sıyrılmak için doğallığın ve otantikliğin hâkim olduğu mekânlara ilgi duymaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada amaç, gastronomi turizminde otantik mekânların önemini araştırmaktır. Otantik mekânların incelenmesi turistlerin algısını, memnuniyetlerini ve davranışsal niyetlerini nasıl etkilediği bakımından önemlidir. Ayrıca, gastronomi turizminde otantik mekânlar ile ilgili özelliklerin araştırılması, literatürün toplanması ve derlenmesi, gastronomi bilimi açısından bir indeks çalışmasının yapılması önem kazanmaktadır. Araştırmada öncelikle literatür taraması yapılmış, gastronomi turizminde otantiklik, mekanlar ve gastronomi turizminde otantik mekanlar kavramları açıklanmıştır. Yöntem kısmında bibliometrik analize yer verilmiştir. Çalışmanın sonucunda gastronomi turizminin otantik mekân konusunun hem kültürel hem de bilimsel değerlere sahip olduğu anlaşılmıştır. Diğer taraftan, turistlerin otantik mekânlara gidip yöresel yemekleri yemeleri turizm sektörünü canlandırmaktadır. Gastronomi turizminde otantik mekân konusunun işlenmesi ve yerel yemeklerin menülerde yer alması turistleri cezbetmektedir ve bu durum ekonomiye olumlu etki yaratmaktadır.

Keywords

Abstract

Tourists are influenced by authentic places, they want to learn the culture of local people living in the destination region and to eat local food in these authentic places. In addition, tourists who are overwhelmed by mediocrity are interested in places where naturalness and authenticity prevail to get out of this situation. Therefore, the purpose of this study is to investigate the importance of authentic places in gastronomy tourism. The study of authentic places is important in terms of how it affects the perception, satisfaction and behavioral intentions of tourists. In addition, it is important to investigate the characteristics of authentic places in gastronomy tourism, to collect and compile the literature, and to conduct an index study in terms of science of gastronomy. In the research, firstly, literature search was made, the concepts of authenticity in gastronomy tourism, places and authentic spaces in gastronomy tourism were explained. In the method part, bibliometric analysis is included. As a result of the study, it has been understood that the subject of authentic space of gastronomic tourism has both cultural and scientific values. On the other hand, the fact that tourists go to authentic places and eat local dishes, revives the tourism sector. The fact that the subject of authentic space in gastronomy tourism is handled and the local dishes are included in the menus attract tourists and this situation has a positive effect on the economy.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics