Srebrenitsa Katliamı

Author:

Year-Number: 2019-51
Number of pages: 6854-6865
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Srebrenitsa katliamı insanlığın İkinci Dünya Savaşından sonra tanık olduğu en büyük vahşettir. Yugoslavya’nın sancılı parçalanışında en çok zarar gören ve en büyük kayıpları verenler arasında yer almıştır Bosna Hersek. Avrupa’nın göbeğinde binlerce insan katledilmiş, işkence görmüş, çok daha fazlası yerinden edilmiştir ve tüm bu süreç boyunca pasif kalan Birleşik Milletlerin sessiz ve çözümden uzak tavırları günümüzde de hala tartışma konusu olmaya devam etmiştir. Katliamın temel aktörleri olarak gösterilen Sırp generaller yakalanmış ve mahkemede hakim karşısına çıkarılmışlardır. Ancak Srebrenitsa’nın yaralarının kapanmaktan uzak ve kolay kolay unutulabilecek bir olay olmadığı aşikârdır. Her yıl 11 Temmuz’da düzenlenen anma törenlerinde hala yeni teşhis edilmiş cesetlerin cenazeleri defnedilmektedir.

Keywords

Abstract

Srebrenica massacre is the biggest atrocity happened after the Second World War. Bosnia and Herzegovina are one of the most damaged countries due to Yugoslavia’s painful and calamitous destruction. In the heart of Europe thousands of people were killed, tortured and much more were displaced and forced to emigrate. The United Nation’s visibly passive and uninterested to solve the problem behavior is still opened to discussion. The ‘so-called’ major actors of the savagery were caught and faced the court. However, Srebrenica’s massacre’s wounds won’t be healed soon and the scars won’t be forgotten. Every year on 11 of July, the commemoration of the events, the newly identified bodies from the mass graves are still entombing.

Keywords