Karadeniz Bölgesi’nde Bir Erken Tunç Çağı Madenci İşliği: Kastamonu-Kınık

Author:

Year-Number: 2019-51
Number of pages: 6718-3637
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1990 yılında, Kastamonu il merkezinin 32 km kuzeydoğusunda yer alan Devrekâni ilçesi, Kınık mahallesi yakınlarında inşa edilecek olan Kulaksızlar Barajı Projesi’nin ön hazırlıkları sırasında bir grup Hitit metal kabı bulunmuştur. Hitit metal kaplarının buluntu yeri olarak gösterilen Delibeyoğlu Sırtı Ören Yeri’nde 1994 yılında başlatılan kurtarma kazıları ile hem metal kapların buluntu yeri kesinleşmiş hem de MÖ 4. binyılın sonlarından MÖ 1. binyılın ilk yarısına kadar, ara kesintilerin de yaşandığı, üç tabakalı (I, II.1-2 ve III. tabaka) düz iskân yeri saptanmıştır. Söz konusu iskânlardan biri, bu çalışmanın konusunu oluşturan madenci işliğidir (II.1 erken safha). MÖ 3. binyılın ikinci yarısına tarihlenen işlik, taş örgülü küçük oda gruplarından ve çok sayıdaki depolama çukurlarından oluşmaktadır. Odaların çevresinden ve çukurlardan elde edilen pota, üfleç, kırma-ezme ve öğütme taş aletleri ile fırın kalıntıları madenci ustaları tarafından kullanılan işliğin günümüze ulaşan kanıtlarını sunmaktadır. Kastamonu-Kınık, MÖ 3. binyıla tarihlenen ve geniş alanda kazısı yapılan az sayıdaki madenci yerleşmelerinden biridir. Bu çalışma, yerleşme ile ilgili genel sonuçları içermektedir.

Keywords

Abstract

A group of Hittite metal vessels were found during the preliminary preparations of the Kulaksızlar Dam Project, which was built near the Kınık village of Devrekâni district, 32 km northeast of Kastamonu province in 1990. Following this discovery, salvage excavations started at the Delibeyoğlu Sırtı, which was shown as the location of the Hittite metal vessels, in 1994. As the result of the excavations carried out, three different occupation levels (I, II.1-2 and III levels) have been found. One of these levels is the miner workshop (II.1 sublevel) which is the subject of this study. The workshop, dated to the second half of the 3rd millennium BC, consists of small room groups with flat stone walls and a large number of storage pits. The crucibles, tuyère, the stone mortars and hand stones such as crushing-pasting and grinding tools and furnace remains obtained from the rooms and pits provide the evidence of the workshop used by miners. Kastamonu-Kınık is one of the few miner settlement dated to the 3rd millennium BC and excavated in a large area. This study includes the general results related to the settlement.

Keywords