Yeni Korumacı Politikalar, Dünya Ticaret Örgütü’nün Önemi ve Ticaretin Kolaylaştırılması

Author:

Year-Number: 2019-51
Number of pages: 6801-6811
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Uluslararası ticaretin serbestleştirilmesi ana akım ekonomistler tarafından savunulmaktadır. Ayrıca ampirik çalışmalarla da desteklenmektedir Uluslararası ticarete açık ülkeler daha hızlı şekilde kalkınmaktadır. Günümüzde özellikle 2008 küresel krizinden sonra pek çok ülke tarafından korumacı politikalar uygulanmaktadır. Bu korumacı politikalar Dünya Ticaret Örgütü kuralları ile çatışmaktadır. Oysa Dünya Ticaret Örgütü uluslararası ticaretin serbestleştirilmesi ile birlikte kolaylaştırılması için de çalışmaktadır. Uluslararası ticaretin kolaylaştırılması yeryüzünde yaşayan herkesin yararınadır. Dünya Ticaret Örgütü üyeleri tarafından yönetilen bir örgüttür. Dünya Ticaret Örgütü üye ülkelerin görüşmeleri için sadece bir platformdur. Dünya Ticaret Örgütü Doha Turu görüşmeleri 2001 yılından günümüze sürmektedir. Üye ülkeler gündemdeki konular üzerinde uzlaşamamıştır. Bu konular Dünya Ticaret Örgütünün yapısında köklü reform niteliğindedir. Üye ülkelerin uzlaşmaları durumunda Dünya Ticaret Örgütü küresel gelişmelere karşı daha etkili duruma gelecektir. Uluslararası toplumun parçalı yapısı Dünya Ticaret Örgütü’nde karar almayı güçleştirmektedir. Dünyada ticaret savaşları sonrası ortaya çıkan güven bunalımı, tüm dünyayı bir çatışma ortamına sürüklemektedir. Bu çalışmada; ABD’den başlayıp başlıca ekonomilere yayılan korumacı politikalar ve bu politikalara karşıt yönde, Dünya Ticaret Örgütü kapsamında yürütülmekte olan Ticaretin Kolaylaştırılması sürecinin küresel ticaret açısından etkileri ve Dünya Ticaret Örgütü’nün bu süreçte önemi incelenmektedir.

Keywords

Abstract

ABSTRACT The liberalization of international trade is advocated by mainstream economists. It is also supported by empirical studies. Countries open to international trade are developing faster. Today, protectionist policies are implementing by many countries, especially after the 2008 global crisis. These protectionist policies are contradicting with World Trade Organization rules. However, the World Trade Organization works to facilitate international trade along with liberalization. Facilitating international trade is beneficial for all that living on earth. World Trade Organization is member-driven organization. The World Trade Organization is just a platform for negotiations of member states. The World Trade Organization Doha Round talks have been ongoing since 2001. The member states have not been able to agree on the issues on the agenda. These issues are fundamental reforms in the structure of the World Trade Organization. The World Trade Organization will be more effective against global developments if the member states agree. The fragmentary nature of the international community makes it difficult to make decisions at the World Trade Organization. The crisis of confidence that arose in the aftermath of the trade wars in the world drives the whole world into a conflict environment. In this study; protectionist policies starting from the United States and spreading to major economies and the effects of the trade facilitation process carried out within the scope of the World Trade Organization on the global trade and the importance of the World Trade Organization in this process are examined.

Keywords