Total Quality Management In Hospitals

Author:

Year-Number: 2019-50
Number of pages: 6737-6740
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplam Kalite Yönetimi, bir kurumda yapılan bütün iş ve işlemlerde, müşteri taleplerini karşılayabilmek için gerekli olan yönetim, insan, yapılan iş, ürün ve hizmet kalitelerinin bir sistem yaklaşımı içerisinde, tüm çalışanların katılımı, hedef ve fikir birlikleri sağlanarak ele alınması ve geliştirilmesidir (Akdere, Juran 1998). Bu bağlamda sağlık kurumlarında sunulan sağlık ve eğitim hizmeti faaliyetleri ile ilgili süreçlerin belirlenmesi, iş ve iş tanımlarının sistem yaklaşımı içinde tespit edilmesi, işleyiş sırasında ihtiyaç duyulan her tür belgelemenin oluşturulması ve takibinin yapılması ile süreçlerin kontrol edilmesi, tespit edilen aksaklıkların iyileştirilmesi, daha kaliteli, daha güvenli ve daha verimli bir sağlık hizmeti sunumu için hedef belirleme ve belirlenen hedeflere ulaşma çalışmaları yapmak ve sonuçlarını kontrol edilmesi kalite yönetiminin temel bileşenlerindendir. Bu çalışmada bu kapsam çerçevesinde ülkemiz hastanelerinde uygulanan toplam kalite çalışmalarına, bu çalışmaların yasal dayanaklarına ve kalite yönetimi birimlerinde oluşturulması gereken kurul ve komitelere yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

Total Quality Management is the management, human, work, product and service quality required in order to meet customer demands in all the works carried out in an enterprise, and the participation and unity of all employees within the framework of a system approach. In this context, determination of the processes related to health and education services provided in health institutions, creation and follow-up of all kinds of documentation required during operation, control of processes, improvement of identified defects, setting targets for higher quality, safer and more efficient service delivery and Conducting studies to reach the determined targets and controlling the results are the main components of quality management. In this study, total quality studies applied in our country's hospitals, legal basis of these studies and boards and committees that should be formed by quality management units are included.

Keywords