Davranışçı Öğrenme Kuramı Bağlamında Korku Çekiciliği

Author :  

Year-Number: 2020-57
Language : null
Konu :
Number of pages: 848-857
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada korku çekiciliğinin eğitimde kullanılıyor olmasından hareketle, öğrenme kuramlarından yola çıkarak korku çekiciliği incelenmektedir. Bu amaçla davranışçı öğrenme teorilerinin anlaşılmasına yönelik kuramsal görüşler tartışılmakta, sonrasında korku çekiciliğiyle ilişkili kavram ve görüşler, öğrenme teorileri, özellikle de konuyla ilişkisi nedeniyle davranışçı kuram süzgeciyle değerlendirilmektedir. Bu noktada, korku çekiciliğinin, davranış değişimi üzerindeki etkileri, kişiliğin oluşmasındaki rolü, pekiştireç olarak kullanılması ve güdülenmeyle etkileşimi gibi boyutları dikkat çekmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, examined fear appeal in the fact Learning Theories, considering the fact that it is used in education. For that purpose, hypothetical views aimed at understanding of learning theories are argued firstly. Then, the concepts and views related to fear appeal are evaluated through learning theories. This part also discourses the dimensions such as fear appeal’s effects on behavioral change and shaping of personality, its use as reinforcer, its interaction with motivation and influence on developing beliefs.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics