Denetçi Bağımsızlığı ve Rotasyon

Author :  

Year-Number: 2019-49
Language : null
Konu :
Number of pages: 6261-6269
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

2000’li yılların başlarında bazı yüksek profilli şirketlerde yaşanan kurumsal başarısızlıklar, şirket finansal tablolarının doğruluğu ve güvenilirliği ile ilgili endişelere yol açmıştır. İhtiyaca ve gerçeğe uygun finansal tablo hazırlama sorumluluğu, yönetim kurulunun öngördüğü şekilde şirket yönetimine bağlı olmasına rağmen, eleştiriler büyük ölçüde finansal tabloların denetimi görevini üstlenen bağımsız (dış) denetim sürecinin kalitesi ve denetim sürecini yürüten denetçilerin bağımsızlığı üzerinde toplanmıştır. Bu eleştirilere cevaben, birçok düzenleyici kuruluş tarafından, belirli süreler geçtikten sonra denetçilerin veya denetim firmalarının zorunlu rotasyona tabi tutulması yolu ile denetçi bağımsızlığını güçlendirmek yönünde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Zorunlu rotasyon uygulaması alanındaki çalışmalar (literatür) incelendiğinde, zorunlu rotasyon uygulamasının genel olarak denetim kalitesi üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri olduğuna ilişkin çeşitli bulgulara ulaşıldığı gözlenmiştir. Olumlu görüşler rotasyon uygulaması sayesinde denetçi ile müşteri arasındaki yakınlaşmanın önlenmesi, müşteri işletme yöneticilerinin denetçiler üzerindeki baskılarını azaltması ve denetime yeni bakış açılarının kazandırılması hususlarında birleşirken; olumsuz görüşler ise maliyetleri artırması, bilgi birikimini ve uzmanlaşmayı önlemesi hususlarında birleşmektedir. Bu çalışmaların zorunlu rotasyonun denetçi bağımsızlığı üzerindeki etkilerini inceleyen bölümlerinde ve spesifik olarak denetçi bağımsızlığı ile rotasyon arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmaların büyük bir kısmında –istisnalar olmakla birlikte- zorunlu rotasyon uygulamasının, denetçi bağımsızlığını “esasta” ve “görünüşte” olmak üzere artırdığı yönünde görüş birliği vardır.

Keywords

Abstract

In the early 2000s, corporate failures in some high-profile businesses have raised concerns about the accuracy and reliability of the Company's financial statements. Although the responsibility for preparing the financial statements in accordance with the needs and the fair depends on the management of the company as stipulated by the board of directors, the criticisms are largely based on the quality of the independent (external) audit process which assumes the task of auditing the financial statements and the independence of the auditors conducting the audit process. In response to these criticisms, a number of regulatory bodies have undertaken efforts to strengthen auditor independence by mandatory rotation of auditors or audit firms after a certain period of time. When the studies in the field of mandatory rotation practice (literature) are examined, it is observed that compulsory rotation application has positive and negative effects on audit quality in general. While positive opinions are united in terms of preventing the rapprochement between the auditor and the customer through the application of rotation, reducing the pressure of the customer business managers on the auditors and gaining new perspectives to the audit; negative opinions are combined to increase costs, prevent knowledge and specialization. There is a consensus that in most of the studies examining the effects of mandatory rotation on auditor independence and in most of the studies examining the relationship between auditor independence and rotation, although there are exceptions, mandatory rotation improves auditor independence “independence in fact” and “independence in apperance” basis.

Keywords


 • Al-Khoury, A. F.; Ali, A., Al-Sharif, M., Hamania, J., Al-Malki, I. & Jallad M.. (2015). “Auditor

 • Al-Khoury, A. F.; Ali, A., Al-Sharif, M., Hamania, J., Al-Malki, I. & Jallad M.. (2015). “AuditorIndependence and Mandotary Auditor Rotation in Jordan”, International Business Research, 8(4):73-82.

 • Arel, B.; Brody R. ve Pany, K. (2005). “Audit firm rotation and audit quality”, The CPA Journal, 25(1):1- 18.

 • Bozkurt, N. (2015), Muhasebe Denetimi, 7. Baskı, Alfa, İstanbul.

 • Cameran, M.; , Vincenzo, D. & Merlotti, E. (2005). “The audit firm rotation: a review of the literatüre”, Working Papers Series of School of Management, Bacconi University, Milan.

 • Cameran, M.; Prencipe, A. & Trombetta, M. (2016). “Mandatory Audit Firm Rotation and Audit Quality”, European Accounting Review, 25(1):35-58.

 • Carey, P. & Simnett, R. (2006). “Audit partner tenure and audit quality”, The Accounting Review, 82(3):653-676.

 • Chen, C., Y.; Lin, C. J. & Lin, Y. C. (2008). “Audit partner tenure, audit firm tenure, and discretionaryaccruals: Does long auditor tenure impair earnings quality?”. Contemporary Accounting Research, 25(2):415-445.

 • Coyle, D. (2010). “Audit Firm Rotation-Its ımpact on Auditor Independence: An Irish Perspective”, Dissertation Degreee of MA in Accounting, Letterkenny Institute of Technology.

 • Daniels, B. W. & Booker, Q. (2011), “The effects of audit firm rotation on perceived auditor independence and audit quality", Research in Accounting Regulation, 23:78-82.

 • Dopuch, N.; King, R., R. & Schwartz, R. (2001). “An Exprimental Investigation of Retention and Rotation Requirements”, Journal of Accounting Research, 39(1):93-117.

 • Feleke, B. T. (2017). “Auditors Perception of Audit Quality in Ethiopia”, Doctoral dissertation, Addis Ababa University.

 • Güredin, E. (2000), Denetim, 10. Baskı, Beta, İstanbul.

 • Flint, D. (1988). Philosophy and Principles of Auditing: An Introduction, Palgrave MacMillan, United Kingdom.

 • Johnson, V.; Khurana, I & Reynolds, J. (2002). “Audit-firm tenure and the quality of financial reports”. Contemporary Accounting Research, 19(4):637-660.

 • Junaidi, J. H.; Suwardi, E., Miharjo, S. & Hartadi, B. (2016). “Does Auditor Rotation Increase Auditor Independence?”, Gadjah Mada International Journal of Business, 18(3):315-336.

 • Kaplan, E. S. & Mauldin, E. G. (2008). “Auditor rotation and the appearance of ındependence: Evidence from non-professional investors", Journal of Accounting and Public Policy, 27:177-192.

 • KGK, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Bağımsız DenetimYönetmeliği(2012),Madde22.https://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v1/BDY/BDYGuncel22A ralik2015.pdf, Erişim Tarihi: 10.08.2019.

 • KGK Kararları, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, (19.01.2017 ve 27.07.2019tarihli), https://www.kgk.gov.tr/DynamicContentDetail/8091/Bir-denetim-faaliyetinin- u%CC%88stlenilmesinde-dikkat-etmem-gereken-rotasyon-su%CC%88relerine-ilis%CC%A7kin-

 • du%CC%88zenlemeler-nelerdir?, Erişim Tarihi:15.08.2019

 • Lu, T. (2005). “Does opinion shopping impair auditor independence and audit quality?”, Journal of Accounting Research, 44(3):561-583.

 • Mayse, A. L.; Daniels, B. W. & Ellis, Y. (2015), “Perception of independence and auditor rotation: An examination of nonprofit organizations”, Journal of Finance and Accountancy, 20:1-11.

 • Monroe, G. & Hossain, S. (2013), “Does Audit Quality Improve After The Implementation of Mandatory Audit Partner Rotation?”, Accounting and Management Information Systems, 12(2):263-279.

 • Porter, B.; Simon, J. & Hatherly, D. (2014). Principles of External Auditing, 4. Edition, John Wiley&Sons Ltd., United Kingdom.

 • Qawgzeh, H. K.: Endut, W. A., Rashid, N., Johari, R. J. , Hamid, N. A. & Rasit, Z. A. (2018), “AuditorTenure, Audit Firm Rotation and Audit Quality: A Literature Review”, International Journal of Academic Research in Business&Sozial Sciences, 8(12):1314-1324.

 • Salleh, K. & Jasmani, H. (2014). “Audit rotation and audit report: empirical evidence from Malaysian PLCs over the period of ten years”. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 146:40-50.

 • Şavlı, T. (2016). “Türkiye’de Bağımsız Denetimde Rotasyon: Düzenlemeler, Uygulamalar ve Öneriler”, Mali Çözüm Dergisi, 26(134):37-57.

 • Tuan, K. (2015). “Bağımsız Denetimde Rotasyon Uygulaması: Sistemin Artıları-Eksileri Üzerine Tartışmalar”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(16):291-309.

 • Vanstraelen, A. (2000). “Impact of renewable long-term audit mandates on audit quality”, The European Accounting Review, 9(3):419-442.

 • Velte, P. & Eulerich, M.. (2014). “Increased audıtor ındependence by external Rotatıon and separatıngaudıt and non audıt Dutıes? - A note on the european audıt Regulatıon”, Journal of Governance and Regulation, 3(2):53-62.

 • Yaşar, A. (2016). “Zorunlu Bağımsız Denetim Firması ve Sorumlu Ortak Baş Denetçi Rotasyonu ÜzerineUluslararası Tartışmalar: Literatür Değerlendirmesi”, Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies,

                                                                                                    
 • Article Statistics