Kriz Yönetiminde Otel İşletmesi Yöneticilerinin Bakış Açısı İncelemesi

Author:

Year-Number: 2019-45
Number of pages: 5336-5346
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kriz her işletmede olduğu gibi otel işletmelerinde de önem taşımaktadır. İşletme kurucuları ve yönetim kadrosunun karşılaşabilecekleri kriz çeşitlerini önceden bilip tedbir almaları, kriz anını iyi yönetmeleri ve sonrasında oluşan verileri iyi değerlendirmeleri büyük bir kazanç olacaktır. Bu yüzden her işletme daha kuruluş aşamasında kriz yönetimi konusuna özen göstermelidir. Son yıllarda meydana gelen gerek küresel ölçekte gerekse yerel ölçekteki krizler turizm alanında faaliyet gösteren işletmeleri, çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkıp olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Otel işletmesi yöneticilerinin olası krizlerde yaptıkları veya yapacakları yönetim planları ve proaktif yaklaşımları büyük rol oynamaktadır. Yöneticilerin proaktif yaklaşımları kriz durumundaki işletmeyi bulunduğu olumsuz pozisyondan kurtarıp krizi fırsata çevirebilmektedir. Otel işletmelerinin yaşamlarını devam ettirmelerinde önemli bir konu haline gelen krizler, kriz süreçleri ve otel işletmesi yöneticilerinin bakış açıları hakkında bilgi sunmayı amaçlayan bu çalışma teorik bilgiler ve uygulamaya ilişkin iki bölüm olarak ele alınmıştır. İlk bölümde teorik olarak kriz kavramı, krizin özellikleri ve otel işletmelerinde kriz türlerine yer verilmiştir. İkinci bölümde otel işletmelerinde kriz yönetimini, otel işletmesi yöneticilerinin söylemek istediklerini anlamak adına genel değerlendirmeye yönelik mülakat yapılmıştır.

Keywords

Abstract

The crisis is as important in hotel businesses as it is in every business. It will be a great gain for business founders and management staff to know the kinds of crises they may encounter in advance and to take precautions to manage the crisis moment well and to evaluate the resulting data well. Therefore, every enterprise should pay attention to crisis management during the establishment phase. Both global and local crises that have occurred in recent years have been adversely affecting tourism businesses. The management plans and proactive approaches that hotel managers made or will make in case of crises play a major role. The proactive approaches of the managers can save the business in a crisis stuation from its negative position and turn the crisis into an opportunity. This study aims to provide information about crises, crises processes and perspectives of hotel business managers, which have became and important issue fort he survival of hotel businesses. In the first part, the concept of crisis, the characteristics of the crisis and the types of crisis in hotel enterprises are given. In the second part an interview was conducted fort he general evaluation of the crisis management in hotel enterprises in order to understand what the manager of the hotel business wanted to say.

Keywords