Yerel Seçimler Bağlamında Akçakoca’nın Siyasal Yapısı (1984-2019)

Author:

Year-Number: 2019-44
Number of pages: 5095-5106
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

öZET Batı Karadeniz bölgesinin en batısında yer alan Akçakoca, Düzce ilinin en büyük ilçesidir. 1168 metrelik Kaplandede, 1150 metrelik Tonton tepesi, 1066 metrelik Kurugöl sapağı, 905 metrelik Orhan Dağları ile deniz arasında engebeli bir arazide yer alan Akçakoca’nın bitki örtüsü ormanlık alanlardan ve fındık bahçelerinden oluşur. İlçe Batı Karadeniz bölgesinde yer alırken iklim olarak Marmara Bölgesi ile benzerlik gösterir. TÜİK verilerine göre 2018 nüfus sayımında Akçakoca’nın 25.903 şehir, 12.943 olmak toplam 38.9846 nüfusu bulunmaktadır. Kadın-erkek nüfusu dengeli dağılım göstermekte olup; kadın nüfusu 19.060, erkek nüfusu 19.876 olarak saptanmıştır. Bu çalışmada siyaset sosyolojisinin yöntem ve teknikleri kullanılmış, siyaset sosyolojisinin yapısalcı-işlevselci bakışıyla Akçakoca’nın Türkiye’nin siyasi yapısı içindeki yeri, benzerlikleri ve farkları incelenmiştir. 1984-2019 tarihleri arasında Yüksek Seçim Kurulu, Yerelnet, Türkiye İstatistik Kurumu ve diğer kurum ve kuruluşların arşiv, bilgi ve belgeleri incelenerek doküman analizi yapılmıştır. Akçakoca’nın sağ-sol dengesi içinde siyasal tercihlerinin dağılımı, değişimi veya düzenlilikleri incelenmiştir. Ayrıca seçimlere katılım bağlamında ilçe ve ülke ortalamaları karşılaştırılmalıdır.

Keywords

Abstract

ABSTRACT Akçakoca, located in the westernmost part of the Western Black Sea region, is the largest district of Düzce. The vegetation of Akçakoca, which is located in a rugged area between sea and the 1168-meter-Kaplandede Mount, the 1150-meter Tonton Hill, the 1066-meter Kurugöl detour and 905-meter Orhan mountains, consists of forest areas and hazelnut gardens. Wheraes the district is located in the Western Black Sea region, its climate is similar to the Marmara Region. According to TUİK data, in the 2018 census, Akçakoca had a population of 38,9846, including 25,903 in cities and 12,943 in the villages. The female-male population shows a balanced distribution which is 19060 of a female population and 19876 of a male population. In this study; the methods and techniques of political sociology have been used and Akçakoca's place, similarities and differences have been examined in the Turkey's political sociology with a structuralist-functionalist view of political sociology. The document analysis has been done by examining the files, data and documents of the Supreme Election Council(YSK), YerelNet, Turkish statistical Institiute(TUIK) and the other organizations and institutions between 1984-2019. The distribution, changes or regularity of Akçakoca's political preferences in the right-left balance have been. In addition, the district and the whole country's averages should be compared in the context of voters' turnout.

Keywords