Deaş (İşid) Örneği ile Meya ve Terör İlişkisi

Author:

Year-Number: 2019-43
Number of pages: 4646-4657
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özet Kitle iletişim olanaklarının artması ve günlük hayatı kuşatması ifade özgürlüğünü geliştirirken terör gruplarına da propaganda olanağı hazırlamaktadır. Bu noktada terör örgütleri gerçekleştirdikleri silahlı eylemlerin yanında her geçen gün farklı medya araçlarına entegre olarak ideolojik etki alanlarını genişletmektedir. Özellikle son dönemde küresel bir örgüt olarak Suriye ve Irak’ta yaygın etki gösteren DEAŞ (IŞİD) da medyayı etkin şekilde kullanan bir örgüttür. Bu çalışma medya ve terör ilişkisini DEAŞ örneğiyle ele almaktadır. Araştırma sonucunda da görülmektedir ki DEAŞ yazılı ve görsel medya araçlarını etkin şekilde kullanmaktadır. Örgüt interneti ve medya araççlarını propaganda, tanıtım, seferberlik, istihdam, kordinasyon, planlama ve psikolojik savaş amacıyla kullanmaktadır. Bu durum örgütle mücadeleyi yalnızca silahla gerçekleştirilebilecek kadar basit olmadığını örgütün dijital propaganda faaliyetlerinin de sonlandırılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bunun yanında çalışmada terör ve medya konusunda yerli ve yabancı akademik araştırmalardan oluşan literatüre dayanan detaylı bir bilgi ve analiz sunulmaktadır.

Keywords

Abstract

Increasing mass media and encircling daily life improves freedom of expression and prepares propaganda for terrorist groups. At this point, terrorist organizations are expanding their ideological domains by integrating with different media, in addition to their armed actions. Especially ISIS, which has a widespread influence in Syria and Iraq as a global organization, is an organization that uses the media effectively. This study deals with the relationship between media and terror with the example of DAESH. As a result of the research, it is seen that DAESH uses the written and visual media effectively. The organization uses the internet and media tools for propaganda, promotion, mobilization, employment, coordination, planning and psychological warfare. This situation shows that the struggle with the organization is not simple enough to be realized only with a gun, but the organization's digital propaganda activities should be terminated. In addition, a detailed information and analysis based on the literature of domestic and foreign academic research on terrorism and the media is presented.

Keywords