Perde Romanı’nda Perdeye Yansıyan Paranoya

Author :  

Year-Number: 2019-41
Language : null
Konu :
Number of pages: 4423-4437
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, yabanda işlenen bir cinayetin roman kurgusuna alınmasını ve dilin materyal unsurlarına dayanarak çözümlenmesini inceler. Göçle başlayan bir edebiyat, toplumsal sorunları derinleştiren yabancı düşmanlığının aşağılama, dışlama, taciz, şiddet ve cinayeti işlemeye başlamıştır. Hapçıların, torbacıların, serserilerin, ırkçıların oluşturduğu çeteler sokağı ve toplumsal hayatı, birlikte yaşamayı tehlikeli hale getirmiştir. O tehlikenin daha çok Türkleri etkilemiş ve bir Türk kızının tecavüz edildikten sonra vücuduna beton blok bağlanarak derin bir gölete atılmış olması dikkat çekicidir. Cinayeti çözümleyebilmek için Türkiye’den davet edilen polis şefi, araştırma esnasında yardımcısına aşık olmuştur. Alman cinayet masası şeflerinin araştırmayı ve bulguları alay konusu yapması, gizli ırkçılığı düşündürmüştür. Kanıtlar üzerinde yürütülen tartışmalar sonuç getirmeyince, talihsiz olaya özgü çizimler projeksiyona yansıtılmıştır. Soruşturma, ifade ve kanıtlar sokak serserisi bir Alman’ı gösterirken, Türk polis şefi ve Alman yardımcısı çetelerin küfürleri arasında aşık çift olarak oradan ayrılır. Dil, tematik olgu, olay örgüsü, karakterler, zaman, mekân, gerekçe ve veriler yabanda işlenen bir cinayeti, yabanda başlayan aşkı anlaşılmaya açacaktır. Ne de olsa acımasızlığın ve aşkın ne zamanı vardır ne coğrafyası.

Keywords

Abstract

This study examines the novel fiction of a murder committed in the wild and the analysis of language based on material elements. A literature that began with migration began to commit humiliation, exclusion, harassment, violence and murder of xenophobia which deepenes social problems. Gangs street made up of pillers, drug dealers, hooligans and racist and their social life made living together dangerous. It is noteworthy that the danger affected the Turks more and that a Turkish girl was raped and thrown into a deep pond with concrete blocks attached to her body. The police chief invited from Turkey to resolve the murder, has been in love with the investigation assistant. The German homicide chiefs mocked the investigation and this caused to think hidden racism. When the discussions on the evidence failed, the unfortunate event-specific drawings were projected. Investigations, statements and evidence point to a stray German, while the Turkish police chief and his German assistant leave as a couple in love between the curses of the gangs. Language, thematic phenomenon, plot, characters, time, place, justification and data will lead understanding of a murder in the wild and the love that started in the wild. After all, cruelty and love are timeless and placeless.

Keywords


 • Adıgüzel, Y. (2011). Yeni Vatanda Dini ve İdeolojik Yapılanma Almanya’daki Türk Kuruluşları. İstanbul,

 • Adıgüzel, Y. (2011). Yeni Vatanda Dini ve İdeolojik Yapılanma Almanya’daki Türk Kuruluşları. İstanbul, Şehir Yayınları.

 • Can, Ö. (2007). “Feridun Zaimoğlu’nun Leinwand (Perde) ve Zwölf Gramm Glück (Oniki Gram Mutluluk)Adlı Eserlerinde Sözdizimsel ve Anlamsal Öncelemeler”, Anadolu Üniversitesi-Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi. Eskişehir.

 • Çakır, M. (2012). “Türklerin Alman Kültüründeki İmajı”, (Ed.Zehra Gülmüş), Türk Alman İşgücüAnlaşması’nın 50.Yılında Almanya Türkleri, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 2581, Yurtdışında Yaşayan Vatandaşların Sorunları Araştırma Merkezi Yayınları Yayın No: 3.

 • Ecevit, Y. (2001). “Türk Edebiyat Eleştirisi / Bir Sistemleştirme Denemesi”, Nazan Aksoy vd., Çağdaş Türk Yazını 1, (Yay. Haz. Zehra İpşiroğlu), İstanbul: Adam Yayınları.

 • Eco U. (2016). Ortaçağı Düşlemek, İstanbul, Can Yayınları, 5. Baskı.

 • Ekici, S. & Tuncel G. (2015). “Göç ve İnsan”, Birey ve Toplum, Bahar, 5 (9) 9-22.

 • Esselborn, K. (2004). “Deutschsprachige Minderheitenliteraturen als Gegenstand einerkulturwissenschaftlich orientierten interkulturellen Literaturwissenschaft”, Die andere Deutsche Literatur,(Hrsg. Manfred Durzak und Nilüfer Kuruyazıcı), İstanbul Vorträge, Königshausen & Neumann GmbH, Würzburg.

 • Friedrich, H. (1986). Chamissos Enkel-Literatur von Ausländer in Deutschland, DTV Verlag, München.

 • Hahn, H. H. & Hahn, Eva. (2004). “Nationale Stereotypen. Plädoyer für eine historischeStereotypenforschung”, in: Hans Henning Hahn (Hrsg.): Stereotyp, Identität und Geschichte. Die Funktion von Stereotypen in gesellschaftlichen Diskursen, Frankfurt am Main. 17-56.

 • Kökden, U. (1995). Tiksitni Çağı, 1. Baskı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 • Kuruyazıcı, N. (2001). “Almanya’da Oluşan Yeni Bir Yazının Tartışılması”, Gurbeti Vatan Edenler-Almanca Yazan Almanyalı Türkler, (Yay. Haz. Mahmut Karakuş, Nilüfer Kuruyazıcı), Birinci Baskı, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları / 2659, 3-24.

 • Manyu, L. & Frieze, I. H. (2012). “Before The Big Decision: Psycological Theories on PremigrationMotivation”, Immigration Polisicies, Challenges and Impact (Ed. E. Tartakovsky), New York: Nova Publishers. 3-27.

 • Mauriac, F. (1962). “Roman I”, Din ve Sanat, (Yay. Haz. Burhan Toprak), İstanbul, Varlık Yayınları, Sayı.923. (Diğer Yazarlar: Luis Massignon, François Mauriac, Bernard Groethuysen, Henry de Montherlant, André Suarès, Burhan Toprak)

 • Ölz, J. (1992). “Frau, Fremd und dann noch Literatin” Kultursprünge, Nr. 3-Frühling 1992, Bregenz.

 • Pazarkaya, Y. (2001). “Yazın Açısından Almanya’nın Birleşmesi-Türk ve Alman TopluluklarınınKaynaşmasında Ayrışım”, Gurbeti Vatan Edenler-Almanca Yazan Almanyalı Türkler, (Yay. Haz. Mahmut Karakuş, Nilüfer Kuruyazıcı), Birinci Baskı, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları / 2659, 61-71.

 • Persch, P. (2004). “Identität ist Tofu für Lemminge”, Der Deutschunterricht. 56, 5. 87-90.

 • Polat, T. (1992). “Ötekiler Anlatıyor”, Hürriyet Gösteri. 12-13.

 • Sirkeci, İ. & Yüceşahin, M. M. (2014). “Türkiye’de Göç Çalışmaları”, Göç Dergisi, Cilt.1, Sayı.1. 1-10.

 • Suvağci, İ. (2019). “Almanya’daki Türk Yazarların Hikayelerinde Türklerin Almanya’ya Uyumu”, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı. 13. 116-138.

 • Unutulmaz, K. Onur. (2015). “Gündemdeki Kavram: Göçmen Entegrasyonu-Avrupa’daki Gelişimi veBritanya Örneği”, (Ed. S.G. -N.A. Şirin Öner), Küreselleşme Çağında Göç Kavramlar Tartışmalar, İstanbul: İletişim Yayınları. 135-160.

 • Uyan, D. B.İ., “Metafor ve Ekslibris”, Uluslararası Ekslibris Dergisi, 3(5).Yücel, T. (1995). Anlatı Yerlemleri, 2. Baskı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Yücel, T. (1982). Yapısalcılık, İstanbul: Adam Yayınları.

 • Kocadoru, Y. (2003). Geçmişten Günümüze Almanya’da Almanca Yazan Türkler ve Emine Sevgi Özdamar, Eskişehir: Rema Matbaacılık.

 • Kocadoru, Y. (1997). “Almanca Konuşulan Ülkelerde Alman Dili’nde Ortaya Çıkan Türk EdebiyatınınDünü ve Bugünü”, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1-2, Güz, (a). 141-147. Zaimoglu, F. (2004). Kanak Sprak, Rotbuch Verlag, 6. Auflage, Hamburg.

 • Zaimoglu, F. (2003). Leinwand, Rotbuch/Sabine Groenewold Verlage, Hamburg.

 • Zaimoglu, F. “Interview Udo Löffler-Sprache ist Dosenöffner”, Die Tageszeitung, TAZ-BERİCHT, Nr. 6948, 08.01.2003.

 • Buchjournal, 2/2001. Schweizer.Der Spiegel, Nr. 47, 20.11.2000.Der Spiegel, 24. März 2005.

 • Frankfurter Allgemeine Zeitung-FAZ, Nr. 262, 11.11.2003.

 • Helle, J. & Çakır, U. Deutsche Welle, “Almanya’nın Geleceği Göçmenler, Göç Ülkesi Almanya”; (Erişim: 10.09.2012).

 • Hürriyet-Pazar, 30.01.2005.

 • Interkulturelle-Verlockende Jugendarbeit, 10.12.1997.

 • Köksal, Gürsel “Almanya’da Aşırı Sağın Öldürdüğü Türkler”, (Bkz.https://m.bianet.org; 24.11.2016); (Erişim: 10.03.2019).

 • Ost-West-Wochenzeitung, 26.05.2000.

 • Pressemitteilung in Münster, 17 Oktober 2001.

 • Tagesspiegel, 16.01.2004; Stefan Kraft, “Leinwand, Grill und blonde Haare”, (Bkz.https://www.tagesspigel.de); (Erişim. 20.10.2006)

 • https://www.faz.net/aktuell/feuilleton; 11.11.2013; “Die Praktikantin des Kommisers”; (Erişim. 20.05.2016)

 • https://www.medikalakademi.com.tr ; (Erişim. 27.06.2019)

 • www.sabah.com.tr; 09.04.2018 ; (Bkz.https://npistanbul.com) ; (Erişim. 27.06.2019)

                                                                                                    
 • Article Statistics