Cumhurbaşkanlığı Atatürk Müze Köşkü’ne Ait Bir İç Mekan Ve Mobilya Analizi Örnegi: Yeşil Salon

Author :  

Year-Number: 2019-40
Language : null
Konu :
Number of pages: 4108-4116
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eski bir Ankara bağ köşkü olan ve Cumhuriyet sonrası yıllarda ise “Atatürk Köşkü” olarak anılmaya başlayan Atatürk Müze Köşkü 1921 yılında, Atatürk tarafından yaptırılan bazı düzenlemelerin ardından savaş döneminin ve devrimlerin karargâhı, cumhuriyet döneminin ise birincil tanığı olmuş ve birçok önemli tarih hadiseye ev sahipliği yapmış değerli bir yapıdır. Bu çalışma, Köşkte yer alan ve 1923 tadilatıyla konuk kabul salonu olarak hizmet veren ve günümüzde “Yeşil Salon” olarak da adlandıran odanın mobilya ve iç mekanının bilimsel değerlendirmesini içermektedir. Yerinde gerçekleştirilen tespit ve incelemeleri içeren bu çalışmanın sonuçlarına göre; Yeşil salon dikdörtgen formlu, duvar ve tavanında Rumi bezemelere sahip, zemini meşe parke kaplı bir mekandır. Salonda bulunan mobilya takımının XV. Louis dekorasyon üslubunda, tamamı ceviz ağaç malzemeden, oyma işçiliği, örtücü kapatıcı boya üzerine yaldızlı işlemeli olduğu ve ergonomik olarak çağımız standartlarına yakın ölçülerde olduğu belirlenmiştir

Keywords

Abstract

Atatürk Museum Mansion was a bond house before 1921 and after 1921 was the headquarters of the war period, revolutions, and the republican era. This Mansion hosted many important events for the history of Turkey. This study includes the scientific evaluation of the furniture and interior of the room of the mansion known as the Green Saloon transformed into a guest reception room in 1924. This study includes the determinations and investigations carried out in the mansion. The some results of this study are as follows. The Green hall is rectangular in shape, has Rumi decorations on the walls and ceilings, the floor is covered with oak parquet. This hall furniture set has a 15th Louis decoration style and all made of walnut wood material. The set has carving wood ornaments on the surface, and has applying gilt paint on the concealer paint. The furniture ergonomically close to contemporary standards.

Keywords


 • Algan, Ö. (2006). “19.YY Batılılaşma Etkisiyle Osmanlı Sarayına Giren Mobilyanın Gelişimi:

 • Andaç, T. (2015). “Cumhurbaşkanlığı Atatürk Müze Köşkü’nün İç Mekan Analizi ile Mobilya ve Donatılarının Sistematik Değerlendirilmesi”, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Araz, N. (2007). Mustafa Kemal‘le 1000 Gün. İstanbul, Dünya Yayınları.

 • Atatürk Arastırma Merkezi (2013). Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, Mustafa Kemal Atatürk Veri Tabanı, Ankra. Türkiye. Erişim 15. Aralık 2013. http://atam.gov.tr/wpcontent/uploads/KAYNAK%C3%87ALIATAT%C3%9CRKG%C3% 9CNL%C3%9C%C4%9E%C3%9C1.pdf

 • Blakemore, R. G. (2006). History Of İnterior Design And Furniture: From Ancient Egypt to Nineteenth-Century Europe, John Wiley and Sons Inc., New Jersey.

 • Başarık, E. (2009). “Topkapı Sarayı, Harem Dairesi Mekânlarının İç Mimarlık Açısından

 • Eceoğlu, A. (2007). “Dolmabahçe Sarayında Dört Büyük Salonda İç Mimaride Kullanılan Renkler”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • Efe, H., & Andaç, T. (2015). “Constructional Characteristics of Upholstered Furniture in the Presidency Museum of Ataturk Mansion”. 17-18 September 2015, the XXVIITH International Conference Research for Furniture Industry, Ankara.

 • Efe, H., Andaç, T., & Kasal, A. (2014a). Cumhurbaşkanlığı Atatürk Müze Köşkü’nde Yer Alan Bazı Mobilyaların Tarihi ve Sanatsal Değerlendirmesi”, 20-25 Ekim 2014, DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Kongresi,. İzmir.

 • Efe, H., Andaç, T., & Kasal, A. (2014b). “Cumhurbaşkanlığı Atatürk Müze Köşkü’ne Ait Bazı Oturma Mobilyalarının Ergonomik Değerlendirmesi”, 26-28 Eylül 2014, 20.Ulusal Ergonomi Kongresi, Ankara.

 • Göncü, T., C. (2006). “Beylerbeyi Sarayı’nın İnşa Süreci, Teşkilâtı ve Kullanımı”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Muhiç, A., (2005). “Topkapı Sarayı Bağdat Köşkü ve Dolmabahçe Sarayı Bağdat Köşkü Muayede Salonu Mobilya ve Mekan İlişkisi”, Yüksek Lisans Tezi, YıldızTeknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • Panero, J., & Zelnik, M. (1979). Human Dimension and Interior Space: A Source Book of Design Reference Standards, Crown Publishing Group, New York.

 • Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı (2003). “Atatürk Müze Köşkü Restorasyon Raporu”, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teknik İşler Müdürlüğü, Ankara

 • Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı (2005). Cumhurbaşkanlığı Tarihi 1923-2005, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yayınları, Ankara.

 • Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı (Erişim 2013) “Atatürk Müze Köşkü Eser Envanter Fişleri. Müze Köşk Eser Fotoğrafları Arşivi”, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teknik İşler Müdürlüğü, Ankara.

 • Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı (2014). “Atarük Müze Köşkü Videosu”, T.C. Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İnternet Sitesi, Anklara Turkiye, Erişim 25 Şubat 2014. http://www.tccb.gov.tr/sayfa/cumhurbaskanligi/yerleskeler/muze_kosk/

 • Türk Tarih Kurumu (1970). Çankaya'da Müze Köşk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankaya Köşkü 1921-1932, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.

 • Yavuz, Y. (2007). Cumhurbaşkanlığı Atatürk Müze Köşkü, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekterliği Yayınları, Ankara.

 • Yavuz, Y. (2007). Cumhurbaşkanlığı Atatürk Müze Köşkü-Eki, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekterliği Yayınları, Ankara.

                                                                                                    
 • Article Statistics