2000 Kuşağı İşgörenlerinin X Kuşağı Yöneticilerinden Beklentilerine Yönelik Bir Nitel Araştırma

Author :  

Year-Number: 2019-39
Language : null
Konu :
Number of pages: 3656-3662
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşletmelerin yönetiminde karar vericiler olarak yöneticiler önemli bir yere sahiptir. Her yöneticinin kendine özgü yönetim tarzı söz konusudur. Yöneticilerin yönetim tarzlarındaki farklılıkları etkileyen birçok faktör vardır. Bunlardan biri de temsil ettikleri kuşaktır. O kuşağın özelliklerini ister istemez çalışma hayatında da görmek mümkündür. Bu çalışmanın amacı; 1- bilişim sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde, yeni kuşak işgörenlerin yöneticilerinden beklentilerini 2- yeni kuşak işgörenlerin beklentilerinin, yöneticileri tarafından ne ölçüde sağlanabildiğini tespit etmektir. Bu çalışma, nitel araştırma yaklaşımlarından biri olan durum çalışması (case study) ile yapılmıştır. Bir bilişim firması çalışanları ile mülakat yapılmıştır. Yöneticiler ve işgörenler için ayrı ayrı 6 soru hazırlanmış olup, X kuşağı yöneticiler ve 2000 kuşağı işgörenleriyle görüşme yapılarak cevaplar içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda, yöneticilerin 2000 kuşağı işgörenlerinin beklentilerini bildikleri ve buna göre yönetim tarzı belirledikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

İşletmelerin yönetiminde karar vericiler olarak yöneticiler önemli bir yere sahiptir. Her yöneticinin kendine özgü yönetim tarzı söz konusudur. Yöneticilerin yönetim tarzlarındaki farklılıkları etkileyen birçok faktör vardır. Bunlardan biri de temsil ettikleri kuşaktır. O kuşağın özelliklerini ister istemez çalışma hayatında da görmek mümkündür. Bu çalışmanın amacı; 1- bilişim sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde, yeni kuşak işgörenlerin yöneticilerinden beklentilerini 2- yeni kuşak işgörenlerin beklentilerinin, yöneticileri tarafından ne ölçüde sağlanabildiğini tespit etmektir. Bu çalışma, nitel araştırma yaklaşımlarından biri olan durum çalışması (case study) ile yapılmıştır. Bir bilişim firması çalışanları ile mülakat yapılmıştır. Yöneticiler ve işgörenler için ayrı ayrı 6 soru hazırlanmış olup, X kuşağı yöneticiler ve 2000 kuşağı işgörenleriyle görüşme yapılarak cevaplar içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda, yöneticilerin 2000 kuşağı işgörenlerinin beklentilerini bildikleri ve buna göre yönetim tarzı belirledikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords


 • 1. Eisenhardt, M. (1989). Building Theories from Case Study. Academy of Management Review, 14(4), 532–550.

 • 2. Hammill, G. (2005). Mixing and Managing Four Generations of Employees. EduMagazine, Winter/Spring. Retrieved from https://www.fdu.edu/newspubs/magazine/05ws/generations.htm

 • 3. Howe, N., & Strauss, W. (2007). The Next Twenty Years: How Customer and Workforce Attitudes Will Evolve. Harvard Business Review, July–August, 41–52.

 • 4. LifecourseCo. (2010). Neil Howe’s “Millennials in the Workplace” on Fox Variety Hour | 2010. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=ISejHquHz6o

 • 5. Murphy, E., Gibson, J. W., & Greenwood, R. (2010). Analyzing generational values among managers and non-managers for sustainable organizational effectiveness. SAM Advanced Management Journal, 75(1), 33–55. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/288265748_Analyzing_generational_values_among_manage rs_and_non-managers_for_sustainable_organizational_effectiveness

 • 6. Politi, C. (2010, April 7). Génération Y, le choc des cultures en entreprise. Retrieved March 11, 2019, from LExpress.fr website: https://www.lexpress.fr/emploi/generation-y-le-choc-des-cultures-enentreprise_882538.html

 • 7. Santos, S., & Cox, K. (2000). Workplace Adjustment and Intergenerational Differences between Matures, Boomers, and Xers. Nursing Economics, 18(1), 7–13.

 • 8. Sayers, R. (2007). The right staff from X to Y. Library Management, 28(8/9), 474–487.

 • 9. Subaşı, M., & Okumuş, K. (2017). Bir Araştırma Yöntemi Olarak Durum Çalışması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 419–426.

 • 10. Tan, S. K. (2012, December 18). Generation X & Y and Their Work Motivation. Presented at the Proceedings of The 20th International Business Information Management Association Conference, At Renaissance Hotel, Melaka, Malaysia. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/262639919_Generation_X_Y_and_Their_Work_Motivation

 • 11. What is a Generation? (n.d.). Retrieved March 11, 2019, from Lifecourse Associates website: https://www.lifecourse.com/about/method/phases.html

                                                                                                    
 • Article Statistics