Yaban Mantarlarının Gastronomik İncelemesi: Horoz Mantarı

Author:

Year-Number: 2019-37
Number of pages: 3170-3178
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, yaban mantarlarının Dünya mutfağındaki gastronomik değerini; chanterelle (horoz mantarı, sarıkız mantarı, balkadın mantarı, tavuk mantarı, tilki mantarı, cücekız mantarı, tavukbacağı mantarı, meşekızılı mantarı vb. çeşitli Türkçe isimlendirmelere sahip) isimli bir yabani mantarın kullanıldığı örnek gastronomik ürünler üzerinden incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma, yaban mantarlarının; yapısal formları, besinsel içerikleri, pişirme teknikleri ve gastronomi turizmindeki yeri hakkında hazırlanmış teorik gastronomi kaynaklarının taranması yöntemiyle yapılmıştır. Çalışmanın örneklemi, sarı renkli, besleyici ve aromatik özellikli bir yabani mantar türü olan horoz mantarını (chanterelle) ve bahsi geçen yabani mantarla yapılan bir turşu çeşidini kapsamaktadır.

Keywords

Abstract

This study essentially serves as an analysis into the gastronomic value wild mushrooms command in world cuisine, with specific reference to gastronomic products based on chanterelles. The study focuses on the structural forms and nutritional contents of chanterelles, the cooking techniques applied with them, and their importance for gastronomy tourism, and is executed as a survey of leading sources on gastronomic theory. The case analyzed in the study is about chanterelle, which is a yellow and nutritious as well as aromatic type of wild mushroom, while its gastronomic applications are discussed with reference to a certain kind of pickling based on chanterelle.

Keywords