Status Of Forage Legumes In Turkey Within The Scope Of 2016 Year Of Pulses

Author:

Year-Number: 2019-37
Number of pages: 3039-3056
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Baklagiller familyasında yer alan bitkiler geçmişten günümüze önemli bir protein kaynağı olarak, insan ve hayvan beslenmesinde özel bir yere sahip olmuşlardır. Baklagil bitkileri yetiştiriciliği kapsamında, baklagil yem bitkileri ise çok çeşitli fonksiyonlarıyla ziraat hayatında yer edinmişlerdir. Hayvan beslenmesinde doğrudan, insan beslenmesinde ise dolaylı etkileri olan, hayvansal ürünlerin temininde verim ve kaliteyi artırıcı özelliklere sahip bir yem bitkisi grubudur. Dünya genelinde insan beslenmesindeki bitkisel proteinin % 22’si, çiftlik hayvanlarının protein ihtiyacının ise % 38’i yemeklik tane baklagillerden sağlanmaktadır. Baklagil bitkilerinin yetiştirildiği toprağı rehabilite kabiliyeti oldukça yüksek olup, ekonomik açıdan zirai verimliliği olumlu ölçüde etkileyebilmektedirler. Ancak bu kadar önemli ve olumlu etkilerine karşın toplam tarla bitkileri içerisindeki küçük payı göz önüne alındığında, baklagil bitkilerin farklı disiplinlerce hassasiyetle ele alınması bir zorunluluk arz etmektedir. Çalışma kapsamında ele alınan baklagil yem bitkilerinin tamamı Türkiye’de doğal ya da kültüre alma yoluyla kolaylıkla yetişmektedir. 2016 Uluslararası Bakliyat Yılı kapsamında tüm dünyadan her çeşit kültürü yapılan baklagil bitkisine dikkat çekilmesi kapsamında, bu çalışmada Türkiye baklagil yem bitkileri kültürü bir bütün olarak değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmenin ardından elde edilen bulgular ışığında konu coğrafi perspektifle analiz edilerek söz konusu zirai faaliyete mekânsal ölçüde alternatifler getirilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

The plants in the Fabaceae family have taken a special place in human and animal nutrition as an important source of protein from past to present. Within the scope of the cultivation of leguminous plants, forage legumes have taken place in the agricultural life with their various functions. It is a group of forage plants that have direct effects on animal nutrition and indirect effects on human nutrition, and have yield and quality enhancing properties in the supply of animal products. 22 % of the vegetable protein in human nutrition and 38 % of the protein requirement of farm animals are provided from pulses worldwide. Leguminous plants have a very high capability of soil rehabilitation and can positively affect agricultural productivity in economic terms. However, in spite of their such important and positive effects, considering their small share in the total field crops, it is a necessity to examine leguminous plants by different disciplines sensitively. All of the forage legumes examined within the scope of the study are easily grown in Turkey either naturally or by cultivation. The culture of the Turkish forage legumes was evaluated as a whole in this study within the scope of drawing attention to leguminous plants, all kinds of which are cultured all over the world, in the context of the 2016 International Year of Pulses. Following this evaluation, in the light of the findings obtained, the issue was analyzed from the geographical perspective and alternatives on the spatial scale were tried to be brought to the agricultural activity in question.

Keywords