16.Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Donanmasında Kürekçiler

Author :  

Year-Number: 2019-36
Language : null
Konu :
Number of pages: 2775-2786
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

ÖZET Kürekçiler, Osmanlı donanmasında kürekli gemilerin egemen olduğu dönemlerde önemli bir topluluktu. Gemi mürettebatının önemli bir kısmını oluşturmaktaydılar. Çünkü gemileri hareket ettiren yelkenlerin boşa çıktığı zamanlarda onların kas güçleriydi. Gemilerin savaş ve seferde yeteneklerini ortaya koyabilmeleri için kürekçilerin varlığına ihtiyaç duyulmaktaydı. Önemleri nedeniyle toplanmaları ve gemilere yerleştirilmeleri için kendine özgü metot ve usuller geliştirilmişti. Bu usuller kendi içinde bu iş için görevlendirilen kamu görevlileri, parasal kaynaklar, uyulması zorunlu talimatlar, çalışma takvimi ve yaptırımlar topluluğu gibi bir dizi kuralları barındırmaktaydı. 16.yüzyılda Osmanlı donanmasının faaliyetleri göz önünde bulundurulduğunda donanma gemileri açısından arz ettikleri önem daha iyi anlaşılacaktır. Anahtar Kelimeler: Kürekçiler, Osmanlı Donanması, 16. Yüzyıl

Keywords

Abstract

SUMMARY Rowers were an important group in the Ottoman navy during the reign of rowing ships. They were an important part of the ship's crew. Because it was their muscle power when the sails moving the ships were wasted. Ships' presence was needed to enable the ships to demonstrate their abilities at war and at times. Because of their importance, specific methods were developed for their collection and placement in ships. These procedures included a number of rules in itself, such as public officials, financial resources, mandatory instructions, a work schedule and a collection of sanctions. Considering the activities of the Ottoman navy in the 16th century, the importance of the navy ships will be better understood. Key Words: Rowing, Ottoman Navy, 16th Century

Keywords


 • 1. BOSTAN, İ. , 2000, İnebahtı Deniz Savaşı, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt 22, İstanbul,

 • 2. BOSTAN, İ. Osmanlı Bahriye Teşkilatı: XVII. Yüzyılda Tersane-i Amire, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2003,

 • 3. ÇELEBİ, K. , 1980, Tuhfetü’l-Kibar Fi esfari’l-Bihar, Cilt II, Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul,

 • 4. EMECEN, F. , 2000, Selim II., TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt 22, İstanbul,

 • 5. İPŞİRLİ, M. , 2016, “Kürek Cezası”, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt Ek-2, İstanbul,

 • 6. NUTKİ, S. , 2011, Kamus-ı Bahri, Deniz Sözlüğü, (Hazırlayan Mustafa Pultar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İzmir,

 • 7. PAKALIN, M. Z. , 1983, Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Cilt 3, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul,

 • 8. PAKALIN, M. Z. , 1983, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Cilt I, 3. Baskı, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul,

 • 9. UZUNÇARŞILI, İ. H. , 1988, Osmanlı Merkez ve Bahriye Teşkilatı, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara,

                                                                                                    
 • Article Statistics