Kobilerin Finansmanı İçin Yeni Bir Yöntem: Kredi Garanti Fonu

Author:

Year-Number: 2019-37
Number of pages: 3191-3200
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bir ekonominin lokomotifi konumunda bulunan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) en önemli sorunu, banka kredilerini kolaylıkla temin edememektedir. KOBİ’lerin bir yandan yeni yatırım yapabilmeleri, diğer yandan yoğun rekabette ayakta kalabilmeleri için fon temin edebilmesi hayati bir öneme sahiptir. KOBİ’lerin fon ihtiyacını karşılamak amacıyla bankalardan kredi kullanmalarında ise bankalar tarafından talep edilen yüksek teminatlar ciddi bir engeldir. İşte Kredi Garanti Fonu A.Ş.(KGF), KOBİ’lere verdiği kefalet ve üstlendiği risk ile bu işletmelerin bankalardan kredi kullanabilmelerini sağlamaktadır. KGF, bankalar tarafından kredilendirilmesi uygun bulunan, ancak teminat yetersizliği olan KOBİ niteliğindeki firmalar lehine kefalet vererek krediye erişimlerinde destek olan bir kuruluştur. KGF, küçük ve orta ölçekli işletmeler için sağladığı kefaletle destek vermekte, yatırımlarının finansmanında banka kredisi kullanmalarını mümkün hale getirmektedir. Bu çalışmanın amacı, ortaklık yapısı ve faaliyetleri başta olmak üzere KGF’nin fonksiyonlarının, ekonomiye etkilerinin araştırılması ve bu sistem üzerine geliştirici önerilerin sunulmasıdır.

Keywords

Abstract

Most important problem of small and medium-sized enterprises (SME’s), locomotives of an economy, is not easily providing bank loans. Providing funds is vital for SME’s in terms of both new investments and surviving in competition. Banks’ requesting high collaterals from SME’s for loans is a serious obstacle. Thus, Credit Guarantee Institution provides them with bank credits by going bail and taking the risk. Credit Guarantee Institution is an organization that supports SME’s which are proper for loans but lack of collaterals by going bail for their using funds. Credit Guarantee Institution gives support to small and medium-sized businesses that provide bail for businesses and it makes it possible for them to use bank credits in financing their investments. The aim of this study is to research the effect of Credıt Guarantee Institution’s functions, particularly the structure of partnership and activities, on economy and putting forward proposals for the development of system.

Keywords