Kurumsal İtibar Kavramı Üzerine Bir İnceleme

Author:

Year-Number: 2019-33
Number of pages: 1946-1955
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz koşullarında pazarlardaki rakip sayısının artışı, işletmeleri elindeki tüm enstrümanlarla mücadele etmek zorunda bırakmaktadır. Bu durum işletmeleri, rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için maddi olmayan bazı soyut kavramların önemli olduğu gerçeğiyle yüzleştirmiştir. Bu bağlamda işletmenin sahip olduğu ve ilişki içinde bulunduğu tüm kişi ve kuruluşların işletme için değere dönüşmesini temsil eden entellektüel sermaye ve bu değerler toplamının paydaşlar gözündeki algılanma biçimini temsil eden kurumsal itibar kavramları öne çıkmaktadır. Çalışmada kurumsal itibar kavramı ve bileşenlerine ilişkin literatür incelenerek değerlendirme yapılmıştır.

Keywords

Abstract

In today’s conditions, the increase in the number of competitors in the markets obliges businesses to struggle with all the instruments which they have. This situation makes organisations confronts with the fact that some non-material abstract concepts are important in order to provide competitive superiority. In this context, intellectual capital representing the transformation of the value of all the individuals and organisations in relationship with the enterprise and corporate reputation which represents sum of this values in the eyes of the stakeholders, comes to the fore. In this study, the literature on the concept and components of corporate reputation was examined and evaluated.

Keywords