Enflasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği

Author:

Year-Number: 2019-33
Number of pages: 2140-2148
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’de yıllar içerisinde yüksek enflasyon rakamları, aşırı dalgalı döviz oranları ve beklenenin altında görülen büyüme oranları yaşanmıştır. 2000 yılında yaşanan küresel krizinden sonra Türkiye’nin uygulamış olduğu sıkı para ve maliye politikası uygulamaları ilerleyen yıllarda düşük enflasyon oranı, istikrarlı döviz kuru ve yükseliş eğilimde ekonomik büyüme oranları şeklinde sonuç vermiştir. Bu çalışmada Türkiye için 2002:Q1 ile 2018:Q3 yılları arasındaki dönem incelenmiştir ve alınan ekonomik başarının, zaman serileri arasında VAR modeli ile değişkenlerin bağlantıları yorumlanmıştır. Ulaşılan sonuçta enflasyon ve ekonomik büyüme oranları arasında tek yönlü güçlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Bu bağlamda ekonomik büyümenin de enflasyon oranlarını yukarı yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Yani ekonomik büyümenin enflasyonu arttırdığı gözlenmiştir. Türkiye'nin bazı dönemlerde çözmekte zorlandığı enflasyon probleminden kurtulmak için öncelikli olarak uygulaması gereken politikası ithal bağımlılığını azaltmak olmalıdır. Yerli üretim desteklenmeli, bu konuda gerekli olan teşvik ve projeler belirlenmeli ve etkin bir şekilde uygulanmalıdır. İthal bağımlılığının azaltılması ve mümkünse sonlandırılması enflasyonun kontrolü ve istikrarı hususunda oldukça fazla önem arz etmektedir.

Keywords

Abstract

Over the years higher inflation rates, fluctuation at currency rates and underrated growth rates has happened in Turkey. After 2000 with stricter monetary rules came up as a consequence with high growth rates and healthy microeconomic figures. In this study, economic key indications are conducted as a VAR model for 1997: Q1 and 2017: Q4. This situation turns out as a consequence of achievement monetary and fiscal policies. Finally, one-way strong causality relationship between inflation and economic growth rates has been determined. In this context, it has been concluded that economic growth affects inflation rates upwards. In other words, it is observed that economic growth increases inflation. The policy should apply primarily to get rid of the difficulty in solving problems of Turkey's inflation in some periods should be to reduce import dependency. Domestic production should be supported and the necessary incentives and projects should be identified and implemented effectively. Reducing and, if possible, terminating import dependency is very important in terms of control and stability of inflation.

Keywords