Ahi Teşkilatında Usta Çırak İlişkisinin Paternalist Lider Olgusu Çerçevesinde İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2019-33
Number of pages: 2013-2022
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Paternalist lider kavramı "baba" modeline sahip liderler için kullanılmaktadır. Bu kavram Doğu ve Batı kültürleri tarafından farklı anlamlarla tanımlanmaktadır. Paternalizm kavramı doğu kültürlerinde, hoşgörü, paylaşma ile açıklanırken, batıda paternalizm bireysel sorumluluklar üzerinden açıklanmaktadır. Bireysel ve kolektif kültür özellikleri arasındaki fark kavramın anlamlandırılmasında da farklılık göstermektedir. Doğu toplumlarında Ahilik, Konfüçyüsçülük, Budizm gibi felsefeler aile, toplum yapısına önem vermektedir. Aile fertleri, genç-yaşlı, usta-çırak ilişkilerinin saygı, hoşgörü ve samimiyet ortamında olmasını amaçlamaktadır. Doğu toplumunda paternalist lider çalışanlarının ebeveyni olarak görülmekte, çalışan patronu ve şirketi ile duygusal bir bağ oluşturmaktadır. Batı toplumundaki paternalist lider ise daha çok babanın "buyurucu" yapısından hareketle, çalışanlar tarafından sevilmeyen kuralcı, özgürlükleri kısıtlayıcı olarak tanımlanmaktadır. Doğu kültüründe kişiler arası hiyerarşi duygusal boyut kazanmış olup, yaptırımlar gönüllülük esasına dayanmaktadır. Türk toplumunda paternalist lider anlayışına örnek Ahi teşkilatından günümüze ulaşan usta çırak ilişkisi karşımıza çıkmaktadır. Ahilik öğretisi ile paternalist lider özelliklerinin benzerlik taşıdıkları görülmektedir.

Keywords

Abstract

Concept of paternalistic leader is used for the leaders that have the attributes of a "father." Bu this concept is described differently by the Eastern and Western cultures. Although the concept of paternalism is described with kindness, sharing-nature in Eastern cultures, in Western cultures, it is explained over individual responsibilities. Conceptualization of paternalism differs by the understanding individual or collective cultural attributes. In the Eastern societies which involves philosophies like Ahi-Guilds, Confucianism, Buddhism that value family or social structures. It aims to make relationships between family members, groups of people with age differances, masters and apprentices in a respectful, tolerant and sincere medium. In the eastern cultures, paternalistic leaders seem as a parent of the employee, therefore creating an emotional link between the employer and the employee. However, considering the "imperious" nature of the parents, paternalistic leaders are described as being despised by its employees and seen as normative, restrictive. In the eastern cultures paternalism gained a social meaning, interpersonal hierarchy gained emotional meaning, ant it is built on volunteerism. In Turkish societies an example of paternalistic leadership is the master-apprentice relation that is based on Ahi-Guilds. The doctrines of Ahi-guilds has strong resemblance to paternalistic leaders.

Keywords