Küreselleşme Göç ve Kadın

Author:

Year-Number: 2019-33
Number of pages: 1956-1963
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanın göç etmesiyle, çevresini değiştirerek, diğer ekonomik, kültürel, siyasal, sosyal ve psikolojik değişiklikler de yapmaktadır. Göçün nedenleri ve kadınlara etkisini incelediğimiz bu yazıda araştırmalarımıza dayanarak göçün her zaman isteğe bağlı yapılmamakta olduğunu belirtebiliriz. Günümüzde hemen her ülke küreselleşmeden etkilenmekte ve küreselleşmenin bir getirisi olarak diğer ülkelerle daha sıkı ilişkiler içine girmektedir. Bu sebepledir ki bireyler diğer ülkelerin yaşam standartları bilgisine daha rahat ulaşabilmekte dolayısıyla etkilenme de daha fazla olmaktadır. Kadınların göç durumuna baktığımızda geçmişte erkek ile ve erkek için yapılan kadın göçleri günümüze doğru gelindikçe kendisine dönmeye başlamıştır. Kadınların zaman zaman kendi eğitimleri veya kendi işleri için göç ettiğini de görebilmemiz mümkün hale gelmiştir. Bu yazı göçün kimlik oluşumu, kadınlar üzerindeki etkisi, küreselleşmeden etkilenmesi ve küreselleşmeyi etkilemesi üzerine yazılmıştır.

Keywords

Abstract

Migration as physical change that human does, brings with it different result as economic, social, political, and psychological. In this study when we look at migration reasons and the impact it has on the woman we can see that migration isn’t always done willingly. Now days almost all countries are affected by globalization and it brings along the closer relations with other countries. This is why individuals are more affected by living standards of other states and therefore they get more affected. When we take a look at woman’s migrations in the past we see woman’s migration as made with man and for man, meanwhile, closer to the present we see a turn to self. Now it is possible to see that woman migrate for their education and work. This study is made for finding the formation of migration identity, the effect on the woman, influence from globalization and influence on globalization.

Keywords