2007-2018 Yılları Arasında Türkiye’nin Sporda Dönemsel Değişimlerini İncelemeye Yönelik Bir Araştırma

Author :  

Year-Number: 2019-32
Language : null
Konu :
Number of pages: 1853-1863
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı Türkiye’de 2007-2018 yılları arasında değişim gösteren lisanslı sporcu sayıları, spor tesisleri, Avrupa ve dünyada yapılan müsabakalarda kazanılan madalya sayıları, hakem sayıları, antrenör sayıları, kişi başına düşen milli gelir ve Türkiye’deki nüfus değişimi istatistiklerinin birbirleriyle ve olimpiyatlarda kazanılan başarılar ile olan ilişkilerini incelemektir. Aynı zamanda Türkiye’de yıllara göre değişen sporcu ve tesis sayısının olimpiyatlarda kazanılan başarılar ile ilişkisinin de incelenmesi amaçlanmaktadır. Türkiye’de spor alanında yapılan 12 yıllık değişimlerin birbirileri ile olan ilişkilerinin verilerle karşılaştırmalı analizi önem taşıyacağı düşünülmektedir. Araştırmanın evrenini Türkiye’deki 2007-2018 yılları arasında değişim gösteren sporcu sayıları, spor tesisleri, Avrupa ve dünya genelinde yapılan müsabakalarda kazanılan madalya sayıları, hakem sayısı, antrenör sayısı ve nüfus sayısındaki değişimler ve 2008, 2012 ve 2016 olimpiyatlarında alınan madalyalar oluşturmaktadır. Bu doğrultuda araştırmanın yöntem kısmında Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ve Türkiye Gençlik Spor Bakanlığı’nın (TGSB) yayınlamış oldukları raporlardan yola çıkarak tarama ve istatistiki verilerden yararlanma yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler yıllara göre yorumlanıp, sporda dönemsel değişimler hakkında betimsel çıkarımlarda bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to investigate a statistical changes among licensed sports numbers, sports facilities, medal counts gained in competitions in Europe and world, the referee counts, coach numbers, per capita national income, population and relationship with Turkey’s Olympic achievements between the years 2007 and 2018 in Turkey. The present research is also aimed to investigate the relationship Turkey’s olympic achievements with licensed sports and facility numbers regard to vary according to years in Turkey. It was considered to be important examining sport changes of Turkey during the 12 years with comparative data analysis. The research data constitutes licensed sports numbers, sports facilities, medal counts gained in competitions in Europe and world, the referee counts, coach numbers, per capita national income, population change and Olympic medals (2008, 2012, 2016) which indicated advance between 2007 and 2018 in Turkey. In this study, the data was gained from Turkey Statistical Institute (TUIK) and the Turkish Ministry of Youth and Sports (TGSB) reports by using statistical browse method. The data were interpreted according to years and descriptive inferences were made about periodical changes in sports.

Keywords


 • Açıkgöz, Ö. (2006). Turkey in the Global Integration Process. Journal of Economic and Social

 • Açıkgöz, Ö. (2006). Turkey in the Global Integration Process. Journal of Economic and Social Research, 8(1), 19-37.

 • Aydin, S. (2009). Küreselleşme sürecinde Türkiye'nin ekonomik güvenliği. Journal of Academic Studies, 11(42).

 • Balcı, V. (2003). Avrupa Birliği ve Spor. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 8(2), 53-Ekenci, G., & Serarslan, M. Z. (1997). Gelişim Aşamaları Bakımından Türk Spor Teşkilatı ve Değerlendirilmesi. Beden Eğitimi Spor Bilimleri Dergisi, 2(3), 72-81.

 • Erkan, M., & Uslu, N. Ç. (2019). Spor Endüstrisi Kapsamında Spora Katılım ProfilininBelirlenmesi (Türkiye Örneği). GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism, Recreation and Sports Sciences, 1(2), 40-53.

 • Fişek, K. (1985). Türk Spor Tarihi. İstanbul: Gerçek Yayınevi.

 • Giddens, A. (1987) The Consequences of Modernity (Stanford, Stanford University Press).

 • GSGM, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü, sgm.gsb.gov.tr (2018). Türkiye'deki Spor Tesisi Sayıları.Ankara.Inan, B., & Daglioglu, O. (2013). Examination of children’s body composition and biomotoricfeatures which attended summer football schools. Turkish Journal of Sport and Excercise, 15(2), 80-87.

 • Karahüseyinoğlu, M. F. (2008). Geleneksel Türk Spor Kamuoyunun Profilinin Belirlenmesi. e- Journal of New World Sciences Academy, 3(2), 66-74.

 • Keyman, E. F., & İçduygu, A. (2003). Globalization, civil society and citizenship in Turkey: Actors, boundaries and discourses. Citizenship Studies, 7(2), 219-234.

 • Korkmaz, N. H. (2007). Yaz spor okulları ile çocukların benlik saygısı arasındaki ilişki. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 49-65.

 • NVİ, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, www.nvi.gov.tr (2017). Türkiye Nüfus İstatistikleri. Ankara.

 • Ozturk, H.(2016). Licensed merchandise buying behavior of sports fans (Gaziantep Sport Store sample), Turkish Journal of Sport and Exercise, 8(1),50-56.

 • Ozturk, H. Çetintaş , M.(2015). The Determination and Investigation of Evaluation Habits of ThePeople Playing Football in Astro Pitches on Their Leisure Time. International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), 3(4),359-370.

 • SGM, Spor Genel Müdürlüğü, sgm.gsb.gov.tr (2018). Uluslararası Müsabakalarda Alınan Madalya Sayıları. Ankara.

 • SPLISS, www.spliss.be (2017). 2016 Rio Olimpiyatlarının İncelenmesi. Brussels.

 • TGF, Türkiye Güreş Federasyonu, www.tgf.gov.tr (2016). Güreş'te Alınan Altın Madalya Sayıları.TGF, Türkiye Güreş Federasyonu, www.tgf.gov.tr (2018). Olimpiyatlarda Alınan Altın Madalya Sayıları. Ankara.

 • TUİK, Türkiye İstatistik Kurumu, www.tuik.gov.tr (2017). Türkiye'deki Kişi Başına Düşen Mlli Gelir Hesaplamaları. Ankara.

 • TUİK, Türkiye İstatistik Kurumu, www.tuik.gov.tr (2018). Türkiye'deki Hakem ve AntrenörTUİK, Türkiye İstatistik Kurumu, www.tuik.gov.tr (2018). Türkiye'deki Sporcu İstatistikleri.

                                                                                                    
 • Article Statistics