Blok Zinciri Teknolojisi: Bitcoin ve Ötesi

Author :  

Year-Number: 2019-32
Language : null
Konu :
Number of pages: 1737-1744
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bitcoin, Blok Zinciri teknolojisinin ilk ürünü konumundadır. 2008’de ortaya çıkan ve çıktığı günden beri piyasadaki aktörleri etkileyen Bitcoin’in para olarak tanımlanıp tanımlanamayacağı tartışma konusu olmuştur. Öte yandan araştırmacıların büyük bir kısmı asıl odak noktasının Blok Zinciri olması gerektiğini savunmaktadırlar. Finans ile teknolojinin birleşmesi (Fin – Tech) çalışmalarında, Blok Zinciri teknolojisi yeni gündem maddelerinden biri olmuştur. Yakın gelecekte Blok Zinciri teknolojisi bankacılık sektöründe ve hatta devletin özel işlemlerinde kullanılabilir hale gelecektir. Devrim niteliğindeki bu buluş ile üçüncü parti ağlar yerine demokratik bir güvenlik sağlaması yapılacaktır. Bu çalışmada Bitcoin üzerinden Blok Zinciri teknolojisi açıklanmaktadır. Çalışmada objektif bir biçimde teknolojinin pozitif ve negatif yönleri analiz edilmiştir.

Keywords

Abstract

Bitcoin is the first product of Block Chain technology. Bitcoin, which emerged in 2008 and has been influencing the actors in the market since day one, has been the subject of debate that can not be defined as money. On the other hand, most researchers argue that the main focus should be the Block Chain.In the fusion of finance and technology (Fin - Tech), Block Chain technology has become one of the new agenda items. In the near future, Block Chain technology will become available in the banking sector and even in government-specific transactions. With this revolutionary invention, democratic security will be provided instead of third party networks. In this study, Block Chain technology is explained via Bitcoin. In the study, the positive and negative aspects of the technology were analyzed in an objective way.

Keywords


 • Aksoy, E. (2018). Bitcoin Paradan Sonraki En Büyük Ġcat Blok Zinciri Teknolojisi ve

 • Aksoy, E. (2018). Bitcoin Paradan Sonraki En Büyük Ġcat Blok Zinciri Teknolojisi ve Altcoinler. İstanbul: Abaküs Yayınları.

 • Ali, R , Barrdear, J Clews, R and Southgate, J (2014). “Innovations in payment technologiesand the emergence of digital currencies”, Bank of England Quarterly Bulletin, Vol.54, No.3, s. 262–75.

 • Cointelegraph. Zuckerman, M.J. 15 Ocak 2018, https://cointelegraph.com/news/80-of-all-bitcoins-already-mined-only-42-million-coins-left-until-supply-cap (Erişim Tarihi: 12 HaziranÇarkacıoğlu, A. (2016). Kripto-Para Bitcoin. Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Dairesi Araştırma Raporu.

 • Dinler, Zeynel. Ġktisada GiriĢ. 16. Basım. Bursa: Ekin Yayın Dağıtım, 2011.

 • Dallyn, S. (2017). “Cryptocurrencies as market singularities: the strange case of Bitcoin”. Journal of Cultural Economy, 10:5, s. 462-473.

 • Elliot, J.E. (1980). “Marx and Schumpeter on Capitalism's Creative Destruction: A ComparativeRestatement”. The Quarterly Journal of Economics, Volume 95, Issue 1, 1 August 1980, s. 45– 68.

 • Express UK. 9 Şubat 2018, https://www.express.co.uk/finance/city/916393/bitcoin-bitcoin-price-cryptocurrency-Olga-Feldmeier-Nicholas-Gregory-Przemek-Skwirczynski (Erişim Tarihi: 12 Haziran 2018).

 • Forbes. Micheal del Castillo (31 Mayıs 2018). “Blockchain Prophet Or Snake-Oil Salesman?

 • Embattled Founder Launches First Ethereum Religion”.https://www.forbes.com/sites/michaeldelcastillo/2018/05/31/blockchain-prophet-or snake-oil-salesman-embattled-founder-launches-first-ethereum-religion/#4b0a86cb6127 (Erişim Tarihi: 12Goldman Sachs (2018). Invesment Strategy Group Outlook, 1 January 2018.

 • Hariri, N.Y. (2012). Hayvanlardan Tanrılara: Sapiens - Ġnsan Türünün Kısa Bir Tarihi, Ertuğrul Genç (çev.), İstanbul: Kolektif Kitap.

 • Kripto Koin. Yurt, U (20 Ekim 2017). “Ethereum’dan “Bizans” Sonrası Rekor Hız”.https://kriptokoin.in/ethereumdan-bizans-sonrasi-rekor-hiz/ (Erişim Tarihi: 12 Haziran 2018).

 • Kostakis, V. ve Basilis, C. (2014). “The (A)Political Economy of Bitcoin”. Triple C , 12(2):, s. 431 – 440.

 • Nakamoto, S. (2008). “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”, https://bitcoin.org/bitcoin.pdf (Erişim Tarihi: 12 Haziran 2018).

 • Rush, M. (2013). “The Bitcoin Skeptic Considerations Before You Proceed”,https://tr.scribd.com/document/370443047/Marc-Rush-The-Bitcoin-Skeptic (Erişim Tarihi: 12Schramm, C.J. (2019). “Blockchain: Leveraging a Trust Technology in ExpeditionaryEconomics”, Innovations: Technology, Governance, Globalization, Volume 12, Issue 3- 4, Winter-Spring 2019, p.28-36.

                                                                                                    
 • Article Statistics