İslami Feminist Konca Kuriş Üzerine

Author:

Year-Number: 2019-31
Number of pages: 1569-1581
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, genel kapsamıyla İslami Feminizmin ortaya çıkışını, amaçlarını, temsilcilerinin söylemlerini ortaya koyarak Türkiye’de ilk İslami Feminist olarak kabul edilen Konca Kuriş’in yaşamı ve söylemlerinin İslami Feminizmle kesiştiği noktaları tespit etmektir. Bu amaç kapsamında Konca Kuriş’in hayatı ve söylemleri üzerine odaklanılmıştır. İbadetin Türkçe yapılabileceği, kadınların regl dönemlerinde namaz kılıp oruç tutabileceği, Kur’an’da çarşafın olmadığı, Kur’an’da kadın ve erkeğe eşitlikçi yaklaşımın olduğu, kadınların da erkekler gibi cuma ve cenaze namazına katılabileceği, erkeklerle birlikte namaz kılabileceği yönündeki söylemlerinin İslami Feminizmin söylemleriyle kesişerek İslami Feminizmin ideolojisine denk düştüğü tespit görülmüştür.

Keywords

Abstract

The aim of this study is in general context to present the emergence of Islamic Feminism, its aims and the discourses of its representatives, and to determine the points where the life and discourses of Konca Kuris, considered as the first Islamic Feminist in Turkey, intersect with Islamic Feminism. Within the scope of this aim, Konca Kuriş's life and discourse has been focused on. In the manner that women can perform prayers during the periods of their menstrual periods, that there is no chador in the Qur'an, that there is an the equitable approach for women and men in the Qur'an, that women can attend Friday and the funeral prayers and perform prayers together with men; the discourses has been observed that they coincide with the ideology of Islamic Feminism and they are suitable for the ideology of Islamic Feminism.

Keywords