Kat Karşılığı İnşaat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Ve Bir Uygulama

Author:

Year-Number: 2019-30
Number of pages: 850-856
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yarattığı katma değerle Türkiye’nin en önemli ekonomik sektörlerinden biri olan inşaat sektöründe, istihdam her yıl bir önceki yıla göre artış göstermektedir. Deprem bölgesi üstünde bulanan ülkemizde, kentsel dönüşüm projeleri özellikle can ve mal güvenliği için atılan en olumlu adımların başında gelmektedir. Yapımı çok eski yıllara dayanan eski evlerin, dayanıksız olması nedeniyle olası depremlerde yüksek oranda yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaları kaçınılmazdır. Bu noktada ekonomik olarak ömrünü tamamlamış, depreme dayanıksız olması sebebiyle kullanışsız hale gelmiş, eski görüntüsüyle çevreyi ve şehrin görüntüsünü olumsuz bir şekilde bozan, sosyal alanların kullanımını avantajsız hale getiren bu binaların yıkılması ve yerine yenilerinin yapılması kentlerin rahat nefes alması açısından da oldukça önemlidir. Bu yenileme çalışmalarının, arsa sahibine kat karşılığı tesliminde taraflar, meslek mensubu, devlet, kredi kuruluşları açısından muhasebeleştirilme ve vergilendirilmesinin nasıl olacağının bilinmesi önem taşımaktadır. Bu önemle hazırlanan araştırmanın amacı kat karşılığı inşaat işlemlerinin nasıl muhasebeleştirileceğini bir örnek uygulama ile ortaya koymaktır.

Keywords

Abstract

Turkey's one of the most important economic sector is the construction industry. The construction sector employment has been increasing every year comparison to the previous year. In Turkey, which is an earthquake region, urban transformation projects are the most important steps taken especially for the safety of life and property. Old houses may face danger of collapse in severe earthquakes, which may be due to lack of stability. For this reason, it is very important destroy these buildings, it has become vulnerable to earthquakes, which adversely affect the environment and the appearance of the city with the old image and make the use of social areas unfavorable. In this renovation of the building; it is very important to know how to account for and be taxed in terms of contractors, homeowners, accountants, state and credit institutions. In this paper is with the importance of research demonstrate how to recognize construction costs with an example.

Keywords