Türk Çini Sanatı Tekniklerinden Lüsterin Günümüz Uygulamaları

Author:

Year-Number: 2019-30
Number of pages: 724-742
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geleneksel Türk seramiğinde kullanılan teknikler, fritli çamur, sıraltı fırça dekoru, renkli astar (slip) ile sıraltı fırça dekoru, şeffaf turkuaz sır altı siyah renk bezeme (silüet bezeme), barbutin, kalıp baskı, sgraffito (astar kazıma), champleve, akıtma, renkli sır, sır kazıma (sahte mozaik), mozaik, cuerda seca, lakabi, sırlı tuğla, kakma çiniler (bacini), ajur, sırla kapatılmış ajur, minai, lakvardina, altınlama, çömlek, porselen, lüster başlıklarıyla aktarılmıştır. Bu çalışmada Türk çini sanatında kullanılan tekniklerin günümüz uygulanma durumu kısaca aktarılarak, bu teknikleri kullanmayı tercih eden sanatçıların ürünlerinden gerekli görülen örnekler, yorumlar aktarılacaktır. Lüster tekniğinin günümüz uygulamalarının, Geleneksel Türk sanatları alanında bazı akademisyenler tarafından Çini alanı dışında olarak değerlendirilebildiği görülmüştür. Bu nedenle Türk çini sanatı tekniklerinden lüster, ayrıca detaylı olarak ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, the current practices of the techniques used in traditional Turkish ceramic art is briefly explained, the artists who prefer to use these techniques will be stated with necessary examples and interpretations. Techniques discussed: fritware, underglaze decoration by brush: with readymade colours, slip (angobe), black colour under turquoise glaze (known as siluette ware). Barbotine, moulded relief designs. Sgraffito: slip, underglaze colours, champleve, deep carving with flowing glaze, glaze (imitation mosaic). Coloured glazes, mosaic, cuerda seca, glazed brick, openwork, glaze filled open work, potteries, porcelain, gilding, minai, luster. It has been observed that today's practices of the Luster technique can be evaluated as outside the traditional Turkish ceramic area by some academics in the field of Traditional Turkish Arts. For this reason, luster which is one of the techniques of traditional Turkish ceramic art will be discussed in detail.

Keywords