Ulus-Devletin Egemenlik Yetkisinin Dönüşümü Bakımından Sanal Kripto Para: “Bitcoin”

Author:

Year-Number: 2019-30
Number of pages: 601-606
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1789 Fransız Devrimi ile, modern devletin meşruluk kaynağı olan egemenlik yetkisinin özüne dokunulmamış ve tek köklü değişiklik olarak bu yetki monarktan alınıp ulusa verilmiştir (AĞAOĞULLARI, 2006:236). Devrimden sonra modern devlet, ulus – devletle özdeşleşmiştir. 20. yüzyılın ikinci çeyreğine kadar ulus - devlet algısında ciddi bir dönüşüm ve değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmamakla birlikte, 1980’lerden itibaren küreselleşmenin siyasal, ekonomik ve kültürel alanda artan etkisi ve sonuçlarının tüm dünyaya yayılması; ulus – devletin egemenlik yetkisi aleyhine gerçekleşmiş ve onu dönüşüme uğratmıştır. Bitcoin, İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla elektronik ticarette yeni ödeme sistemlerinin kullanılmasına örnek olması bakımından önem taşımaktadır. Bitcoin özelinde sorun, tek başına sanal paraların devletin egemenlik yetkisi ile olan ilişkisine indirgenemeyecek kadar çok boyutludur. Bitcoin kullanımının yaygınlık kazanmasıyla birlikte Bitcoinin tanımlanmasına ve Bitcoin’in ardındaki Block – Chain (Blok zincir) teknolojisine ilişkin sorunun; devletin para basma - arz etme yetkisi, para politikaları, vergilendirme yetkisi ile terör ve yasa dışı faaliyetlerle mücadele gibi alanlara temas ettiği görülmektedir.

Keywords

Abstract

With the French Revolution of 1789, the essence of sovereignty, the source of legitimacy of the modern state, has not been touched. This authority was taken from the monarch and given to the nation as a single-rooted change (AĞAOĞULLARI, 2006:236). After the revolution, the modern state identified with the nation – state. Until the second quarter of the 20th century, there was no need for a serious transformation and change in the perception of nation - state. since the 1980s the increasing impact of globalization in the political, economic and cultural spheres and the worldwide spread of the consequences of its; came true against nation - state sovereignty and it has transformed him. Bitcoin is important as an example for the use of new payment systems in electronic commerce due to the widespread use of the Internet. In the case of Bitcoin, the problem is so much dimensional that it cannot be reduced to the relationship of virtual currencies with the state's sovereignty. The problem related to Bitcoin identification and Block - Chain technology, with the widespread use of Bitcoin, is seen that the state has come into contact with the areas such as the power of money - supply, monetary policies, taxation authority and the fight against terror and illegal activities.

Keywords