YUNANİSTAN’IN VE GKRY’NİN ABD, İSRAİL, MISIR ARAP CUMHURİYETİ (MAC), İNGİLTERE VE FRANSA İLE YAPTIĞI ORTAK ASKERİ TATBİKATLAR

Author:

Year-Number: 2018-28
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 6432-6441
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yunanistan’ın 15 Temmuz 1974’teki darbe girişimi ile Kıbrıs’ı ilhak etme planı Türkiye’nin garantörlük hakkını kullanarak adaya müdahalesi ile önlenmiş ve Kıbrıs Barış Harekâtından sonra Kıbrıs Türkleri ile Kıbrıs Rumları arasında mevcut sınırlar oluşmuştur. Yunanistan’ın ve Kıbrıslı Rumların ENOSIS hedefinden vaz geçmemesi yüzünden iki toplum arasında yürütülen görüşmelerden olumlu bir sonuç alınamamış ve her iki topluluk kendi devletlerini kurmuştur. Uluslararası anlaşmalara aykırı şekilde 2004 yılında AB üyesi yapılan GKRY AB’nin siyasi desteğini de arkasına alarak haksız bir şekilde Kıbrıs’ın tamamının temsilcisi sıfatını kullanmakta ve KKTC’nin ada üzerindeki haklarını yok sayarak Kıbrıs etrafındaki ülkelerle Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) belirleme anlaşmaları yapmaktadır. Söz konusu MEB alanları içinde petrol ve doğal gaz çıkarma çalışmaları da yürüten GKRY açtığı ihalelere katılan şirketlerin mensubu olduğu ülkelerin silahlı kuvvetleri ile de ortak askeri tatbikatlar yaparak hukuk dışı uygulamalarına karşı Türkiye’nin ve KKTC’nin müdahalesini önlemeye çalışmaktadır. Bu çalışmada GKRY ve Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı ittifak kurduğu ülkeler ve bu ülkelerle birlikte icra ettiği Türkiye’yi hedef alan askeri tatbikatlar ele alınarak incelenmiş ve Türkiye ve KKTC’nin söz konusu uygulamalara karşı alması gereken tedbirler konusunda yönetim kadrolarına yol gösterilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Turkish military intervention in Cyprus after the Greek military coupe dated July 15, 1974 has prevented the annexation of island to Greece. After the Cyprus Peace Operation, the existing borders between the Turkish Cypriots and Greek Cypriots were formed. Negotiations between two sides could not reach positive results since Greeks never abandoned annexation of Cyprus (ENOSIS). Consequently, two sides established their own states. Greek Cypriot Administration of Southern Cyprus (GCASC) was admitted to EU membership in violation of international agreements in 2004. By taking advantage of the EU membership, GCASC is ignoring the rights of the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) on the island and signing agreements with the neighbouring countries for defining the Exclusive Economic Zones. GCASC is also issuing invitations for tender to explore petroleum and natural gas in the disputed areas where Turkey and TRNC have rights and organizing joint military exercises with the armed forces of the other countries in order to prevent Turkey and TRNC from intervention. In this study the countries with which Greece and GCASC formed alliance and performed joint military exercises which aimed at Turkey were evaluated. At the same time the precautions of Turkey and TRNC against these exercises were examined and suggestions for preventive measures were identified for policy guidance.

Keywords