THE FACTS, FIGURES AND CONSIDERATIONS FOR GENDER DISCRIMINATION

Author :  

Year-Number: 2018-26
Language : null
Konu :
Number of pages: 5836-5843
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ayrımcılık, “özellikle ırk, yaş veya cinsiyet temelinde farklı insan kategorilerinin adaletsiz veya önyargısız muamelesi” olarak tanımlanmıştır. Çoğu insan ırk, etnik köken ya da renk yüzünden ayrımcılığa maruz kalmamış olabilir. Fakat karısı, annesi, kız kardeşi veya kızı olup da kadın ayrımcılığından habersiz olan hiç kimse yoktur. Dünya çapında kadın haklarını güvence altına almak için birçok güçlü çaba harcanıyorsa da Dünyadaki kadın ayrımcılığı hala çok büyük bir problemdir. Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı hâlâ birçok meslekte var olmakla birlikte, denizcilik toplumundaki durum diğer sektörlere göre daha fazladır. Ulaştırma tarihsel olarak erkek egemen bir endüstriydi ve bu gelenek sürüyor. Kadınların bu kariyer seçeneğini ciddiye almamalarının nedenlerinden biri de budur. Kadın rol modellerinin eksikliğinden dolayı, erkek egemen ve rekabetçi kariyer yolunda ilerlemeye çok az kişi var. Bu alandaki kadınların karşılaştığı en büyük zorluklardan birisi bu tür işlerin sadece erkekler için olduğu ve bunun için daha fazla bir beceri gerektiği yönündeki algılarla mücadeledir. Birçok kadın, fiziksel taciz, şiddet veya şiddetli sözlü taciz ve aynı zamanda iş arkadaşlarından düşük düzeyde destek görmelerine inandıkları için denizcilik dünyasına girmekten korkmaktadır. Bu nedenle, uluslararası denizcilik topluluğunun önceliklerinden biri, kadınların bu iş kolunda çalışma ortamına uyum sağlayacak yöntemleri geliştirmek ve böylece kadınların denizci olma hayallerini sürdürmelerini ve gerçekleştirmelerini kolaylaştırmak olmalıdır.. Bu makale, Piri Reis Üniversitesi'nin Erasmus Artı Stratejik Ortaklığı kapsamında Polonya, Bulgaristan ve Romanya ile birlikte yürüttüğü “Deniz Eğitim Ağının Kadına Yönelik Verimli Hizmetlere Yön Verilmesi ve Temini” amaçlı MENTORESS projesinin geleceğe yönelik çalışmalarının temeli için temel unsurları, sayıları ve düşünceleri tartışmayı amaçlamaktadır.

Keywords

Abstract

The discrimination defined as “unjust or prejudicial treatment of different categories of people, especially on the grounds of race, age, or sex”. Most people could have not been affected from discrimination because of his/her race, ethnicity or colour. But there is no one who has not been involved in woman discrimination having a wife, a mother, a sister or daughter. The discrimination of women in the world is still a very huge problem; even many strong efforts are spent to secure the woman rights throughout the world. Although gender discrimination still exists in many professions, the situation in the maritime community is more pressing than the other sectors. Shipping has historically been a male dominated industry and that tradition runs long. One of the reasons as to why women have never taken this career option very seriously is this fact. There is little encouragement to face the very male dominated and competitive career path due to a lack of female role models. Besides one of the biggest challenges for women in this field is combating perceptions that such jobs are meant only for men and require a skill set more associated with the. Many women fear to enter the man’s world as they believe that they might face physical harassments and violence or severe verbal abuse as well as low levels of support from co-workers. Therefore one of the priorities of the international maritime community is to find a way to make women feel that their gender does not govern how they perform in a working environment and thus make it easier for women to pursue and achieve their dreams. This article intends to discuss basic facts, figures and considerations for gender discrimination to provide a basis for the future works of the Project MENTORESS (Maritime Education Network To Orient and Retain Women for Efficient Seagoing Services) led by Piri Reis University under Erasmus Plus Strategic Partnership in association with partner maritime universities from Bulgaria, Romania and Poland.

Keywords


 • Albayrak, T., Ziarati, R., Kaptanoğlu, Ş., (2003), "Women In Maritime Businesses", International

 • Albayrak, T., Ziarati, R., Kaptanoğlu, Ş., (2003), "Women In Maritime Businesses", International Multidisciplinary Women Congress - 2009, Proceedings, pp. 586 pp., October 2009, İzmir, Turkey

 • Albayrak, T. & Özdemir, P., (2018) , Barriers to Women's Leadership in Maritime and the Ways toOvercome Them (IAMUC AGA 19 - International Association of Maritime Universities - Annual GeneralAssembly October – 2018), M. Grifoll, F.X. Martínez de Osés, M. Castells and A. Martin (Eds),International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE) Printed by: Artes Gráficas Torres S.L., Huelva 9, 08940 Cornellà de Llobregat, Spain, ISBN: 978-84-947311-7-4

 • BIMCO/ISF, (2016). Manpower Report, The global supply and demand for seafarers in 2015 Department for Transportation UK, (2014). Seafarer Statistics, 2013 Statistical Release

 • ITF, (2017). Woman Seafarers, http://www.itfseafarers.org/ITI-women-seafarers.cfm

 • Ivănuș, C. A., (2014). Prohibition of Gender Discrimination in Some International Regulations, AGORAInternational Journal of Juridical Sciences, No. 1 (2014), pp. 59-65 www.juridicaljournal.univagora.ro ISSN 1843-570X, E-ISSN 2067-7677

 • European Court of Human Rights, Case of Thlimmenos v. Greece, judgment of 6 April 2000, para 44

 • Ozdemir, P., Albayrak, T. (2015). How to Cope with Second-Generation Gender Bias in Male-DominatedOccupations in Maritime Women: Global Leadership by Frohold, L.L., Williams, E.& Kitada, M. 2015. Maritime Women: Global Leadership. Springer, Verlag, Berlin, Heidelberg, p.220

 • OECD, (2006) Woman and Men in OECD Countries, OECD Publications, 2 rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16, Printed in France (00 2006 3B 1 P) – No. 83841 2006

 • OECD Development Centre (2015). Social Institute Gender Index (SIGI ) (https://www.genderindex.org/wp-content/uploads/files/docs/BrochureSIGI2015.pdf)

 • Rainbo org, (2016). Discrimination of Women Throughout the World (http://www.rainbo.org/discrimination-of-women-throughout-the-world/)

 • SIGI, (2012). Discrimination against women persists around the globe hampering development, UN Women Press Release- For immediate releas, 05 July 2012

 • http://www.unwomen.org/en/news/stories/2012/7/discrimination-against-women-persists-around-the- globe-hampering-development

 • Turkish Statistical Institute, (2017) http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21519

 • Van Leeuwen, F., (2009). Women’s Rights Are Human Rights: The Practice of the United Nations Human Rights, Intersentia Publishing House, 2009, 8-9

                                                                                                    
 • Article Statistics