BİR SANAT ELEŞTİRİSİ ÖRNEĞİ: OSMAN HAMDİ BEY’İN “SİLAH TACİRİ” RESMİ

Author :  

Year-Number: 2018-26
Language : null
Konu :
Number of pages: 5673-5680
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma; Türk resminin Batı’ya adaptasyonu açısından Türk sanatının önemli isimlerinden biri olan Osman Hamdi Bey’in Silah Taciri adlı tablosunun siyasal, sosyo-kültürel ve estetik bir değerlendirmesini yapmayı amaçlamaktadır. Bu değerlendirmeyi yapmadan önce Osman Hamdi Bey’in temsil ettiği Oryantalizm ve Osman Hamdi’nin bu akımda nerede durduğuna dair bir araştırma yürütülmüş, sonrasında Oryantalist değerlerin bu tablodaki görüngüleri üzerine analiz çalışması yapılmıştır.

Keywords

Abstract

Thisstudy is one of thepioneers of the West totheTurkishPainting Art in terms of adaptation Osman Hamdi Bey's “weaponstrafficker” aims at makingsocial-cultual, politicalandaestheticevaluation. Beforethisassessmentdepending on theflow of Osman Hamdi Bey and Osman Hamdi on Orientalism at thiscurrent is a discussionaboutwhere he is standingto be executedandthenwillwork on theanalysis of phenomenonthispaintingthevalues of orientalist.

Keywords


 • Akbulut, Durmuş (2009). Türk Resminin Öncüleri “Osman Hamdi ve Batı Kuşağı. İstanbul: EtikYayınları,

 • Akbulut, Durmuş (2009). Türk Resminin Öncüleri “Osman Hamdi ve Batı Kuşağı. İstanbul: EtikYayınları, s.21,23,24.

 • Cezar, Mustafa (1995). Sanatta Batı’ya Açılış ve Osman Hamdi. İstanbul: Erol Kerim Aksoy Yayınları, s. 344, 367.

 • Eldem, Edhem (2010). Osman Hamdi Bey Sözlüğü. İstanbul: Kültür ve Turizm Bakanlığı, s. 421, 417. Epikman, Refik (1967). Osman Hamdi. İstanbul: Milli Eğitim Yayınları, s.1.

 • Mutman, Mahmut (1996). Oryantalizm, Hegemonya ve Kültürel Fark. İstanbul: İletişim Yayınları, s. 32.

 • Papila, Aytül. (2015). Osmanlı İmparatorluğu'nun Batılılaşma Döneminde Resim Sanatının Ortaya Çıkışı ve Osmanlı Kimliğinin Resimsel Anlatımı. Sanat ve Tasarım Dergisi, 1 (1), 117-134.

 • Said, Edward (1995). Şarkiyatçılık. İstanbul: Metis Yayınları, s.13.

 • Tataroğlu, Eylem (2011). “Osman Hamdi Bey: 19.Yüzyılın Türk Müzecisi-Devlet Adamı-Ressamı-SanatEğitimcisi-Arkeoloğu”, Özet Kitabı, 3. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi ICES 2011, Gazimağusa, KKTC.

 • Tataroğlu, Eylem (2011). Görsel Sanatlar Dersi Kazanımlarının Bilişsel-Duyuşsal-Psikomotor Alan Becerilerinin Aşamalarına Göre Sınıflandırılması, Milli Eğitim, 122-144.

 • Thalasso, Adolpe (2009). Osmanlı Sanatı, Türkiye’nin Ressamları. İstanbul: Kültür A.Ş., s.21.

 • URL-1, (2018). http://www.yardimcikaynaklar.com/osman-hamdi-bey-kimdir-sanat-anlayisi-ve-eserleri/ (Erişim Tarihi: 25.06.2018, Şekil 2).

 • URL-1,(2018). https://www.vivense.com/osman-hamdi-bey-mihrap modeli.html?utm_source=criteo&utm_medium=cpc&utm_campaign=croMerged&utm_content=Kanvas%20Tablo Erişim Tarihi: 25.06.2018. (Şekil 1).

 • URL-2, (2018). https://tr.pinterest.com/pin/457185799644574792/?lp=true Erişim Tarihi: 25.04.2018. (Şekil 3).

                                                                                                    
 • Article Statistics