KENT KİMLİĞİNDE ETKİLİ BİR BİLEŞEN: DOĞAL BİTKİLER

Author :  

Year-Number: 2018-26
Language : null
Konu :
Number of pages: 5539-5545
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bir kentin biçimlenişinde olduğu kadar kent kimliğinin oluşmasında da doğal ve ya yapay pek çok bileşenin katkısı bulunmaktadır. Bu bileşenler arasında mimari unsurların yanı sıra yeşil dokuların da önemli bir yeri vardır. Ekonomik, sosyal, kültürel ve ekolojik açıdan birçok ekosistem servisine hizmet eden yeşil alanların en önemli materyali bitkilerdir. Bu nedenle kentlilerin hafızasında iz bırakan mimari yapılar kadar, doğru bitki türlerinin de kent kimliğini kuvvetlendirici bir unsur olarak kullanılması önem kazanmalıdır. Nitekim son dönemlerde kentlerimizin çoğunda görülen bitkilendirmeler birbirine benzemekte ve yörelerin karakterini yansıtmamaktadır. Buradan hareketle bu çalışmada, kentlerin imajı ve görsel kalitesini destekleyecek bir yaklaşımla bitki materyalinin kullanılmasına yönelik örnek bir çalışma ortaya konulmuştur. Örnek alan olarak seçilen Artvin, Rize ve Trabzon kentleri için bitkilendirme tasarımlarında kimlik kazandıracak bitkilerin belirlenmesi amacıyla bir uzman anketi uygulanmıştır. Anket sonucunda belirlenen toplam 34 adet bitki türünün tercih oranları ve bazı morfolojik ve estetik özellikleri dikkate alınarak üç il için kent içi ve çevresinde kullanılabilecek bitki kompozisyonu önerileri getirilmiştir. Sonuç olarak, her yörenin kendi karakterini yansıtabilecek doğal bitki türlerinin belirlenerek, kentsel bitkilendirme tasarımlarında kullanılmasının kent kimliğine estetik ve ekolojik yönden katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

In addition to the formation of a city, many natural or artificial components contribute to the formation of urban identity. Among these components, green patterns also play an important role as well as architectural elements. Plants are the most important material of the green spaces which serve many ecosystem services economically, social, cultural and ecologically. Therefore, the use of the right plant species should gain importance as a strengthening element as far as architectural structures which leave a mark in citizens’ memories. As a matter of fact, plantings resemble each other and do not reflect the character of the regions in most of our cities in recent years. In this study, a sample study on the use of plant material with an approach to support the image and visual quality of the cities has been revealed. Artvin, Rize and Trabzon cities were selected as sample areas and an expert questionnaire was conducted in order to determine the plants that would provide identification in the planting designs in these cities. Considering the preference rates and some morphological and aesthetic features of 34 plant species determined by the questionnaire, plant composition proposals were proposed for three provinces in and around the city. Consequently, it is thought that the use of native plant species that can reflect the character of each region in urban planting designs will contribute to the urban identity in terms of aesthetically and ecologically.

Keywords


 • Birol, G. (2007). “Bir Kentin Kimliği ve Kervansaray Oteli Üzerine Bir Değerlendirme”, Arkitekt Dergisi,

 • Castells, M. (2009). Power of Identity: Economy, society, and Culture (2nd Edition), Wiley-Blackwell,

 • French, K., Major, R. & Hely, K. (2005). “Use of Native and Exotic Garden Plants by Suburban

 • Hands, T., Shaw, A., Gibson, M. & Miller, K. (2018). “People and Their Plants: The Effect of an

 • Kaymaz, I. (2013). “Urban Landscapes and Identity” (Ed. Murat Özyavuz), Advances in Landscape

 • Kaypak, Ş. (2010). “Antakya’nın Kent Kimliği Açısından İrdelenmesi”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal

 • Kısakürek, Ş. & Bayazıt, E. (2018). “Kahramanmaraş Kenti Örneğinde Kent Kimliği ve Kentsel Donatı

 • Koyuncu, A. (2013). “Kimliğin İnşasında Kent: Konya Örneği”, Akademik İncelemeler Dergisi, 8(2): 155-

 • Lynch, K. (1960). The Image of the City, MIT press, Cambridge.

 • Ocakçı M. & Türk Aydın, T. (2012). Urban identity. The Encyclopaedic Dictionary of Urban

 • Oğurlu, İ. (2014). “Çevre-Kent İmajı-Kent Kimliği-Kent Kültürü Etkileşimlerine Bir Bakış”, İstanbul Ticaret

 • Oktay, D. (2011). “Kent Kimliğine Bütüncül Bir Bakış”, İdealkent, 3: 8-19.

 • Rıza, M., Doratlı, N. & Faslı, M. (2012). “City Branding and Identity”, Procedia - Social and Behavioral

 • Tekeli, İ. (1991). “Bir Kentin Kimliği Üzerine Düşünceler”, Kent Planlaması Konuşmaları, TMMOB

 • URL-1, 2018.

 • URL-2, 2018. https://www.clarin.com/viajes/destinos/Jacarandas-explosion-color-

 • Australia_0_BkEumQMbx.html. Erişim Tarihi: 15.10.2018.

 • URL-3, 2018. https://www.pinterest.com/pin/811773901555288444/. Erişim Tarihi: 15.10.2018.

 • Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary, (1983). Merriam-Webster Inc., Publishers Springfield,

                                                                                                    
 • Article Statistics