PUBLIC OPINION AND TURKISH FOREIGN POLICY PERCEPTION: SELCUK UNIVERSITY CASE

Author :  

Year-Number: 2018-22
Language : null
Konu :
Number of pages: 4055-4060
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada 20 Mayıs 2016 ve 15 Nisan 2017 tarihlerinde Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileriyle internet üzerinden gerçekleştirilen anket çalışması kıyaslanması ele alınmakta ve bu ankette verilen cevaplar değerlendirilmektedir. Ankette, son dönemlerde Türk dış politikası gündemini meşgul eden konular ele alınmıştır. Bu bağlamda Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecinden Mülteci politikalarına, dost-düşman algısından özgün ve güçlü dış politika uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede kamuoyunun algısı ölçülmeye çalışılmıştır. Anket çalışması, Kamuoyu ve Türk Dış Politikası arasındaki ilişkiyi ortaya koyarak öğrencilerin Türk dış politikasına yönelik tutum ve algıları, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği, Avrupa Birliği’nin tavrı, ABD ve Rusya’ya bakışı, mülteciler konusunda ne yapılması gerektiği gibi konulardaki eğilimlerini saptamayı hedeflemiştir.

Keywords

Abstract

In this study, we discuss the comparison of the questionnaire study conducted between the dates of 20 May 2016 and 15 Apr 2017 online with the students of Selcuk University Vocational School of Social Sciences and Faculty of Economics and Administrative Sciences and the response of the students to that questionanire are analyzed. In the survey, the issues which have been occupying Turkish foreign policy recently were discussed. Within this context, it was aimed to measure the perception of the society in diversified amount of issues from the process of membership of Turkey for the EU to Immigrant Policies, from the perceptions of friend-enemy to specific and strong foreign policy applications. The survey study aims to determine the attitudes and perceptions among the students related to Turkish foreign policy through revealing the relationship between the Public and Turkish Foreign Policy, the Membership of Turkey at the EU, the attitudes of the members of RU, their opinions about the USA and Russia and how to deal with the issue of immigrants.

Keywords


 • Arı, Tayyar(1997), Amerika’da Siyasal Yapı, Lobiler ve Dış Politika, Türk, Yunan, Ermeni, İsrail ve Arap

 • Arı, Tayyar(1997), Amerika’da Siyasal Yapı, Lobiler ve Dış Politika, Türk, Yunan, Ermeni, İsrail ve Arap Lobilerinin ABD’nin Dış Politikasına Etkileri, İstanbul: Alfa Yayıncılık.

 • Arı, Tayyar(2002), Uluslararası İlişkiler Teorileri, İstanbul: Alfa Yayınları.

 • Arıboğan, Deniz Ü. (1998), Kabileden Küreselleşmeye Uluslararası İlişkiler Düşüncesi, İstanbul: Sarmal Yayınevi.

 • Aydın, Mustafa(2004), Turkish Foreign Policy Framework and Analysis, Ankara: Center for Strategic Research.

 • Berber, Engin(2007), Türk Dış Politikası Çalışmaları/Cumhuriyet Dönemi İçin Ulusal Rehber, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

 • Gönlübol, Mehmet (1985), Uluslararası Politika: İlkeler, Kavramlar, Kurumlar, Ankara: AÜSBF.Karluk, Rıdvan(2008), Avrupa Birliği ve Türkiye, İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım.

 • Martin, Lenore G. ve Dimitris Keridis(2004), The Future of Turkish Foreign Policy, Cambridge: MIT Press. Sezer, Duygu(1972), Kamuoyu ve Dış Politika, Ankara: AÜSBF Yayınları.

 • Ülger, İrfan K.(2003), Avrupa Birliği El Kitabı: Kavramlar, Kurumlar, Kişiler, Ankara: Seçkin Yayınları. http://ataum.ankara.edu.tr/anket.pdf

                                                                                                    
 • Article Statistics