FEHİM PAŞA KONAGI ADLI OYUNUN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2018-22
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 3827-3835
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Göstergebilim çalışmaları bir drama metnini bilimsel ölçütlerle değerlendiren bilim dalıdır. Kostüm, ışık, makyaj, aksesuar, müzik gibi unsurlar yönetmen, oyuncu ve seyirci için metni değerlendirme önemli unsurlardır. Bu çalışmada Turgut Özakman’ın Fehim Paşa Konağı adlı oyunu göstergebilimsel olarak incelenecektir. Yönetmen tarihi bir oyunu modern seyircinin beğenisine sunmuştur. Gölge oyunu, Karagöz-Hacivat, oyun içinde oyun tekniklerini ve anlatıcıyı bilinçli bir şekilde kullanan yönetmen böylece modern seyirciyi geleneksel Türk Tiyatrosu’nun özellikleriyle tanıştırır. Ayrıca özellikle o dönemin atmosferini yansıtan kahve ortamındaki kabadayılık kavramını ele alır.Bu oyun 2015 yılında Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı öğrencileri tarafından Murat Atak’ın yönetmenliğinde seyirciyle buluşmuştur. Yönetmen, yazarın amacını ve o dönemin atmosferini vermek için kostüm, ışık, makyaj, müzik vs. gibi unsurları dikkatle kullanmıştır. Bu çalışmada gösterilen ve gösteren arasındaki ilişki ve bunun oyunun başasırısındaki etkisi üzerinde durulmuştur. Bir başka deyişle seyirci, yönetmen, aktör, ışık, kostüm, müzik, makyaj vs. gibi unsurların birbirleriyle ilişkilerine değinilmiştir.

Keywords

Abstract

Semiotic study of drama analyses the text according to the scientific terms. It is known that the signs such as costumes, light, make-up, props, music etc. are important for the director, actors/actresses, and audience in order to get the point of the performed text. In this study the well-known Turkish playwright Turgut Özakman’s play Fehim Paşa Konağı is going to be analysed in terms of semiotic studies. In fact it is a historical play, but the playwright achieves to reach modern audience through the subjects he deals with in the text. He consciously uses traditional Turkish theatre features in the play such as shadow play, Karagöz and Hacivat, play within a play technique and also narrator to underline the colour of these elements in modern texts. In the play the playwright discusses the term bravado during the reign of II. Abdülhamid. He conciously uses coffee house in order to give the life-style and understanding of those days’s people colourfully. This play was performed by Selçuk University Dilek Sabancı Conservautary, Performance of Art Department’s students and directed by Murat Atak in 2015 at Selçuk University. The director follows the direction and intention of the playwright and is careful in using costumes, light, make-up, music etc. on the stage to create the atmosphere correctly. In this essay, the relation between signified and signifier of this performed text is going to be studied and its influence on the success of the play is analysed. In other words the relation between audience, director, actor/actress, light, costumes, music, make-up etc. is going to be analysed.

Keywords