TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI KAPSAMINDA ENERJİ POLİTİKALARI

Author:

Year-Number: 2018-21
Number of pages: 3446-3464
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kısaca ‘‘ iş yapma yeteneği olarak’’ tanımlayabileceğimiz enerji; insanların hayatlarını sağlıklı, güvenli ve rahat bir tabloda sürdürebilmeleri için gerekli en temel ihtiyaçlardandır. Konuya bir iktisatçı gözüyle baktığımızda, üretim sürecinin gerçekleştirilmesi ve yaşamın modern koşullarda sürdürülebilmesi enerjiye bağlıdır. Dünyada ve ülkemizde sosyal ve ekonomik kalkınmanın temel girdisi olan enerjiye gün geçtikçe daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Fosil yakıtların gün geçtikçe tükeniyor ve sınırlı olması dolayıyla sürekli azalan yönde artış göstermesi gerçeği, daha geniş kesimlerce anlaşılmış; ülkeleri enerji politikalarını yeniden gözden geçirmeye ve enerjiyi etkin ve verimli kullanmaya itmiştir. Stratejik özelliği olan enerjinin, ülkemizin AB’ ne üyelik sürecinde politikalar açısından güçlü/zayıf analizini yapmak çalışmamızın amacını teşkil etmektedir

Keywords

Abstract

Energy, which could be briefly defined as “ability to do work”, is one of the very basic requisites for maintenance of human life in a healthy, safe and comfortable way. From an economist’s scope of view, realization of production process and sustainment of life under modern circumstances are depended on energy. As the basic input of socio-economic improvement, energy has become an essential need of the World and our country with each passing day. The fact that gradual increment in the decline of limited fossil fuels, has been widely understood among the masses; and impelled countries to revise their energy policies and to utilize energy efficiently and fruitfully. The strengths / weaknesses analysis of strategically important energy in our country’s E.U. membership process constitutes the purpose of this study.

Keywords