ÇALIŞANLARDA ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI (ÖVD) VE MOTİVASYONUN İŞTEN AYRILMA NİYETİNE VE İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2018-20
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2502-2523
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Örgütsel vatandaşlık, bir kurumun verimliliğini ve etkinliğini artıran personellerin artı işgücü potansiyelleri olarak tanımlanabilir. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı (ÖVD) net bir şekilde tanımlanmayan örgütün işleyişine katkı sağlayan çalışan personeller tarafından gönüllü olarak sergilenen davranışlardır. Bu çalışmada ÖVD, motivasyon, işten ayrılma ve iş tatmini ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. ÖVD ve motivasyonun işten ayrılma ve iş tatminine olan etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Kahramanmaraş ilinde bir tekstil fabrikasında çalışan işçiler üzerinde bir anket uygulaması yapılmış ve anket bulguları SPSS analiz programı ile sonuçlandırılmıştır.

Keywords

Abstract

Organizational citizenship is defined as the extra role role of employees who increase the efficiency and effectiveness of a company. The Organizational Citizenship Behavior (OCB) is confronted as a behavior that is not directly and clearly defined in the formal reward system, and which acts voluntarily as a whole, contributing to the functioning of the organization in an effective and voluntary manner. In this study, the literature on OCB, motivation, separation of work and job satisfaction was searched. It is aimed to investigate the effects of OCB and motivation on job separation and job separation. For this purpose, a questionnaire was applied to the workers working in a textile factory in Kahramanmaraş province and the survey findings were concluded with the SPSS analysis program.

Keywords