TÜRKİYEDE GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLEN HURDA DEMİR ÇELİK İTHALATININ, ÇEVREYE VE SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNE KATKISI

Author:

Year-Number: 2018-17
Number of pages: 1438-1451
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geri dönüşüm, kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri (genelde fiziksel işlemler) ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasıdır. Yeniden dönüştürülebilen maddelerin tekrar hammadde olarak kullanılması büyük miktarda enerji tasarrufu sağlarken, en önemlisi, dünyayı tehdit eden hale gelen çevre kirliliğini azaltacağı da kesindir. Buradan yola çıkılarak bu çalışmada, Türkiye’de çok çeşitli sektörlere girdi olan demir çelik ihtiyacı, her geçen gün artan bu ihtiyacın geri dönüştürülebilen hurda demir çelik ile sağlanabilmesi için gerçekleştirilen ithalatın ülke ekonomisine getirdiği ağır ekonomik yükler, bu ağır ekonomik yükün ve dışa bağımlılığın azaltılması için gerçekleştirilen çalışmalar ve geri dönüşüm ile elde edilen demir çeliğin diğer demir cevheri ile eldesine göre ne kadar çevreci olabileceği ortaya konulmuştur.

Keywords

Abstract

Recycling is the recycling of non-recyclable waste materials into recycling processes as raw materials through various recycling methods (usually physical processes). The use of recyclable materials as raw materials is also energy saving in large quantities, the most important being the reduction of environmental pollution, which has become a threat to the world. In this study here, starting wide variety of sectors entered the steel needed in Turkey, with each passing day, increasing the need for recyclable scrap metal brought to the realization that imports of the country's economy in order to provide the steel loads economically, to reduce the heavy economic burden and dependence on foreign the work carried out and the iron ore that is obtained by recycling and other iron ore and how green it can be compared to the eldes.

Keywords